Yokuş: İktidar devlet memuru değil, parti memuru istiyor

Genel Başkan Fahrettin Yokuş, Büyük İstanbul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Fahrettin Yokuş, Türkiye'nin genel durumu ile ekonomik, sosyal ve demokratik gelişmelere de değinerek, "Bölücü terör IŞİD ve PKK yüzünden etrafımız ateş çemberine döndü. Göçmenler ülkesine döndük. Felaketler peş peşe geldi. Maden kazaları, inşaatlardaki ölümler, trafik kazaları, denizde boğulanlar. Hukuk ayaklar altında, Yolsuzluklar yasal düzenlemelerle kapatılıyor. İktidar sahipleri, kendi üstünler hukukunu oluşturmuştur" dedi.

 

2014 VE 2015 YILINDA YAPILAN TOPLU SÖZLEŞME TARİHİ BİR REZALETTİR

Yokuş, "Son 13 yılda ilk defa memurlar resmi enflasyon altında zamma mahkum edildiler. Malum-Sen'in yaptığı  2014 ve 2015 yılı toplu sözleşmeleri tarihi bir rezalet olmuştur. Memurlar 2014 ve 2015 yıllarını kaybetmiştir. 2014 yılı için yapılan 123 TL'lik artışın karşılığı ortalama memur maaşlarına yansıması %5,2'dir. Türkiye'nin 2014 yılı ilk altı ayı enflasyon artışı %5,7'dir. Yıl sonu enflasyonu ise %8,2 olarak gerçekleşmiştir. Memurlar 6. aydan itibaren (Hazirandan) kesesinden yemeye başlamış ve borç batağına sürüklenmiştir. Başbakan ise memura %17 zam verdik diyerek, hesap bilmez Konfederasyonun savunuculuğunu yapmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen " Destan Yazdı " demiştir. Evet, Memur-Sen yandaşlıkta, emeğin ve alın terinin pazarlanmasında destan yazmıştır.

 

2015 yılı içinse Memura %3+3, memur emeklisine %3+3, asgari ücretliye %6+6, İşçi ve Bağ-Kur emeklisine %2,32 sefalet artışı yapılırken, Milletvekiline 1000 TL, Milletvekili emeklisine 711 TL artış yapılmıştır. Sırada ise subay, astsubaylar ile valiler ve kaymakamlara zam hazırlığı var. Hükümet her zaman olduğu gibi istediği kesimlere ekstra zam veriyor, ama memurlara gelince enflasyon farkını bile çok görüyor. Böylece adaletsiz uygulamalarını insafsızca sürdürüyor." 

 

HÜKÜMET VERGİ ORANLARINI %10,1 ARTIRDI

 "Memur, yoksulluk sınırında maaş alıyor zenginler kadar vergi ödüyor. Yıllık brüt ücretleri 11 bin TL'yi geçen yaklaşık 2 milyon 100 bin memur %15 vergi diliminden yıl içinde %20 vergi dilimine yükselmektedir. Bu nedenle gelirleri azalmaktadır. 2014 yılında aylık net 123 TL olarak yapılan seyyanen artışın önemli bir kısmı vergi olarak devletçe geri alınmaktadır. 2015 yılında ise, memur ve memur emeklilerine  %3+3 oranında zam gören hükümet, aynı yıl vergi oranlarını %10.1 artırmıştır. Böylece, memur ve emeklilere yıllık %6 zam verilirken, genel vergilerin %10.1 oranında artırılması nedeniyle mağduriyet yaşamaktadırlar." 

 

MEMURLARIN SORUNLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Memurların sorunlarının sadece ücret olmadığını belirten Yokuş, talepleri şöyle sıraladı;

Ek ödemelerin emekliliğe sayılması, 30 yıldan fazla çalışanlara da ikramiye verilmesi, 2005'ten sonra işe girenlere 1 derece verilmesi, Ek ödeme adaletsizliğinin giderilmesi, 4/C'li TÜİK çalışanlarına kadro verilmesi, 4/C'li özelleştirme mağdurlarının ücretlerinin düzeltilmesi, çalışma sürelerinin uzatılması, Başta Adliyelerdeki 4/B'liler olmak üzere, tüm 4/B'li çalışanların kadroya geçirilmesi. Hizmetlilerden başlamak üzere tüm memurların ek göstergelerinin düzeltilmesi, 800'den başlatılması, Özel hizmet tazminatları düzeltilmeli, Tüm kamu kurumlarında 4 yıllık fakülte mezunu çalışanlar için, uzman yardımcılığı ve uzmanlık yolu açılmalı, Uzmanlar arasında Taşra-Merkez ayrımının kaldırılması, Özelleştirmeden gelip, Araştırmacı yapılan çalışanların sorunlarının çözülmesi, Şube müdürü, merkez müdürü, ilçe müdürü, nüfus müdürü gibi kadroların ek gösterge adaletsizliği giderilmeli, Servis hizmetlerinden tüm devlet memurlarının yararlandırılması, yararlanamayanlara yol ücreti verilmesi, Kamuda iş tanımlarının yapılarak, hangi işin hangi işe eşit olduğu ortaya çıkartılmalı ve eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçirilmeli,  Tüm memurlara çalıştıkları sürece terfi edebilme imkanı tanınmalı ve böylece unvansız memurların da 1. Dereceye kadar terfi etme imkanı sağlanmalı, Çalışanların diğer sorunlarını da çözebilmek için kapsamlı bir personel reformu yapılmalı, Tüm kamu kurumlarında 2 yılda bir yükselme sınavları yapılmalı, idarelerin keyfiyetinden kurtarılmalı ve şube müdürü, ilçe müdürü, merkez müdürü, okul müdürü gibi müdürlük sınavlarında sözlü sınavlar kaldırılmalı " dedi.

 

KURUMLARDAKİ BAZI SORUNLAR YILLARDIR ÇÖZÜME KAVUŞTURULAMADI

Yokuş, " Memurların tek sorunu sadece ücret değil. Memurların %11'i İstanbul'da  görev yapıyor. Kentsel ulaşım sorunları, elektrik ve su zamları, ile Suriyelilerin gelmesi konut kiralarını artırmıştır. Kısacası memurun beli bükülmüştür. Bunları çözmek için mücadele etmek gerekli.

Maliye Bakanlığı'nda (Gelir-Gider İdareleri), Uzmanlık sınavı, hizmetlilerin memuriyete geçirilmesi, servis imkanı, fazla mesailerin yeniden düzenlemesi problemleri halen çözüm bekliyor.

Adliyelerde, çalışanların havuz paraları, nöbet ücretleri ellerinden alındı. Fazla mesailer %10'a kadar indi. Hakim ve savcılara 1155 TL verildi. Adliye çalışanlarına verilmedi. Bakanlık merkez çalışanları halen yükselme sınavı bekliyor.

SGK'da, ikramiyeler ve diğer ek ücretlerde 666 sayılı KHK ile eksilme yaşandı. Haklar geri götürüldü. Keyfi atamalar ve hukuksuz uygulamalar çalışma barışını bozdu.

İçişleri Bakanlığı'nda Nüfus yasası acilen çıkarılmalıdır. Fazla mesai düzenlemesi yapılmalı ve Nüfus arşivinde çalışanların mağduriyeti çözüme kavuşturulmalıdır. Nüfuslardaki iş yükü, yemek ve servis sorunları halen çözülememiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gürbulak ve Habur Gümrük Kapısında personele saldırılar yapılıyor. Hizmetliler memuriyete geçmek için sınav bekliyor. Gümrük muhafaza memurlarının silah tazminatı ve yıpranma hakkı yok. Gümrükleme ücretlerinin yarısına el koyan devlet, çalışanlarına gümrük uzmanlığı yolunu açılmalıdır. Kamerayla takip personel odalarına kadar yerleştirilmiş, haklar ihlal edilmiştir.

Askeriye ve Emniyet'te 657 DMK'nun, 232 ve 233. Maddelerindeki istisnalar kaldırılmalıdır. Asker gibi ceza ve disiplin uygulamasından vazgeçilmeli ve Fazla mesai ücretleri ödenmelidir. Emniyette yükselmenin yolu açılmalıdır. Polisler gibi fazla mesai hakkı sivil memurlara da verilmelidir. Sivil memura her türlü angarya iş yaptırılmamalı, memur gibi maaş verilip, asker ve polis gibi muamele yapılmamalıdır.

Başbakanlık (Devlet arşivleri) çalışanları yükselme sınavlarının açılmasını  bekliyor. Arşiv Yasası çıkmadığı için araştırmacı yapılan uzmanlar mağdur durumdalar. Osmanlı belgeleri çürüyor. Memurlara VHKİ kadrosu dahi verilmiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yükselme sınavı açılmıyor. Memurları düşünen bir anlayış yok. Siyasi kadrolaşma ve keyfiyet had safaya ulaşmıştır. İlçe ve şube müdürlükleri sınavsız doldurulmaya devam ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nda çalışanlara yükselme sınavı açılmıyor. Aslında bir yargı kurumudur. Ancak, çalışanların hiçbir hakkı yoktur.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanları yıllardır EuroControl'den gelecek havacılık tazminatını bekliyor. 

TÜİK'te 4/C'li köleler var. Çalışanların iş akitleri fesih edilir. Anketörler sürekli saldırıya uğrarlar.

İŞKUR'da İş ve Meslek Danışmanları kadroya geçince, ücretleri kısmen eksildi. İŞKUR'un diğer memurları ise onlardan daha da mağdur durumdadır " dedi.

 

İŞ GÜVENCEMİZE DOKUNDURTMAYIZ

İktidara geldikleri günden beri, memurun iş güvencesini ortadan kaldırarak, güvensiz ve güvencesiz bir çalışma hayatı oluşturmak için altyapı hazırlamaya çalışan siyasi iktidar, 12 yıllık iktidarları döneminde sürekli işçi-memur ayrımının kaldırılması gerektiğini ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha işçi, memur ayrımını kaldıracaklarını ifade ederek, dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde işçi-memur ayrımı olmadığını söylemiştir.

Halbuki Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesine bakılırsa birçok gelişmiş ülkede aynen kamu çalışanları gibi hayat boyu garantisi olan devlet memurları var. Örneğin Hollanda'da süreli sözleşmeli çalışanların oranı yüzde bir bile değil. Hepsi iş garantili ama Türkiye'de devlet memurların iş garantisi birilerini rahatsız ediyor.

Amerika'nın da Başkanlık sistemiyle yönetildiğini örnek gösteren Sayın Cumhurbaşkanı burada çalışanların %90'ının hayat boyu çalışanlar veya ucu açık süreli sözleşmeliler olduğunu bilmiyor mu?

 

HER YIL 20 BİNİN ÜZERİNDE MEMURA AYLIKTAN KESME CEZASI VERİLİYOR

Bu iktidar döneminde 2011 yılında yapılan seçim öncesi 100 bini aşkın 4B'li kadroya geçirilmişti. Ancak, halen 4B'li personel alınıyor. Kamuda 4B, 4C gibi farklı statülerde personel çalıştırılması hem ücret hem de statü açısından sorun yaratmaktadır. Devlet'in hafızası için memur güvenceli olmalıdır. Kamuoyunda memurlar için yanlış algı yaratılıyor. Devlete giren bir daha çıkmıyor algısı tamamen yanlıştır. Her yıl 20 binin üzerinde memur başta maaştan kesme cezası olmak üzere, 500'ün üzerinde memurun da yaptıkları yanlışlıklardan dolayı iş akdi fesih ediliyor.

Tek dokunulmazlar Milletvekilleri ve Yürütmenin Bakanlarıdır. Memurlar da yürütmenin başı olan Başbakan'ın mesai arkadaşlarıdır. Bu anlamda memurun güvencesine göz dikilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Anlaşılıyor ki, iktidar Devlette kendisi gibi düşünmeyen hiçbir memura tahammül edememektedir. İktidar sahipleri, Devlette 13 yılda yaptıkları siyasi kadrolaşmayı yeterli bulmuyor, memurun iş güvencesine göz dikiyor. İktidarla gelen, iktidarla  giden memur istiyor. Yani Devlet memuru değil, parti memuru istiyor. Bu anlayış sadece memuru mağdur etmeyecek, Devletin de beka sorununa sebep olacaktır. Çünkü hafızasını kaybeden bir devletin,  yönetilebilmesi mümkün değildir. Türkiye Kamu-Sen olarak, bedeli ne olursa olsun bu anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz." Dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.