Türkiye'de 4.4 milyon genç işsiz ve eğitimsiz

Tür­ki­ye, ge­le­ce­ği­nin gü­ven­ce­si genç nü­fu­su­nu ade­ta bo­şa har­cı­yor. Dün­ya Ban­ka­sı­’nın “Dün­ya Ban­ka­sı Gru­bu - Tür­ki­ye İş­bir­li­ği: Ül­ke Prog­ra­mı­nın Gö­rü­nü­mü­” ra­po­ru­na gö­re, Tür­ki­ye  genç nü­fus avan­ta­jı­nı iyi kul­la­na­mı­yor. Yok­sul ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­na da ge­re­ken im­kan­lar sağ­lan­mı­yor.

Tür­ki­ye­’de ça­lış­ma ça­ğın­da­ki genç nü­fu­sun ne­re­dey­se ya­rı­sı­nın iş ­gü­cü­ne ka­tı­la­ma­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Tür­ki­ye­’de 15 - 24 yaş ara­sı 4 mil­yon 400 bin gen­cin (yak­la­şık yüz­de 35) iş ­gü­cü­ne ya da oku­la de­vam et­me­di­ği be­lir­ti­len ra­por­da, “Bu OECD ül­ke­le­ri ara­sın­da­ki en yük­sek ak­tif ol­ma­yan genç­lik ora­nı­dır. Yak­la­şık 2 mil­yon 300 bi­ni de (yüz­de 51) ka­yıt dı­şı sek­tör­ler­de ça­lı­şı­yo­r” tes­pi­ti ya­pıl­dı. Ra­por­da yok­sul­luk ve ge­lir da­ğı­lı­mı ada­let­siz­li­ği de göz­ler önü­ne se­ril­di. Yok­sul ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­nın ade­ta yok­sul­lu­ğa mah­kum bı­ra­kıl­dı­ğı tes­pit edi­len ra­por­da dik­kat çe­ken tes­pit­ler şöy­le:

Yok­sul­luk ne­sil­den ne­si­le ge­çi­yor

“E­şit­siz­li­ğin bü­yük bö­lü­mü bi­rey­le­rin ken­di kon­trol­le­ri­nin dı­şın­da­ki fak­tör­ler­le açık­la­nı­yor. Ör­ne­ğin eşit­siz­li­ği­nin üç­te bi­ri, do­ğum ye­ri ve an­ne ba­ba­nın eği­tim du­ru­mu gi­bi fak­tör­ler­den kay­nak­la­nı­yor. Fır­sat eşit­siz­li­ği ne­sil­den ne­si­le ge­çi­yor.”

Boyları bile kısa kalıyor

Yok­sul ai­le­le­re men­sup dü­şük fır­sat gru­bun­da­ki 0-5 yaş ara­sın­da­ki yak­la­şık 2.1 mil­yon ço­cuk (yüz­de 29) ye­ter­siz bes­len­me ne­de­niy­le bü­yü­me ge­ri­li­ği (ya­şa gö­re da­ha dü­şük boy) so­ru­nu ya­şı­yor. Bu ora­nın yük­sek fır­sat gru­bun­da, ya­ni var­lık­lı ai­le­ler­de sa­de­ce yüz­de 3 ola­rak be­lir­len­di. Ra­por­da ben­zer fark­lı­lık­la­rın ço­cuk ba­kı­mı ve okul ön­ce­si eği­tim­den ya­rar­lan­ma­da da gö­rül­dü­ğü­ sap­tandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.