Polis O Görüntüleri İstedi

AKP Mil­let­ve­kil­le­ri Ah­met Ku­tal­mış Tür­keş ile Şa­mil Tay­yar ara­sın­da Mec­lis tu­va­le­tin­de ya­şa­nan tar­tış­ma, Tay­ya­r’­ın oda­sı­nın ka­pı­sı­na ha­ka­ret ve teh­dit içe­rik­li not bı­ra­kıl­ma­sı üze­ri­ne ka­ra­ko­la ta­şın­mış­tı. Bu olay­da ye­ni ge­liş­me­ler ya­şan­dı.

Em­ni­yet, Tay­ya­r’­ın şi­ka­ye­ti üze­ri­ne Mec­li­s’­ten ka­me­ra ka­yıt­la­rı­nı is­te­di. Em­ni­yet o gün sa­at 18.26’da Tür­ke­ş’­in zi­ya­re­ti­ne gi­den ve sa­at 20.00 ci­va­rın­da Mec­li­s’­ten ay­rı­lan 4 ki­şi­nin gi­riş­te ve Şamil Tay­ya­r’­ın oda­sı­nın bu­lun­du­ğu kat­ta­ki kamera gö­rün­tü­le­rini ta­lep et­ti.

Ay­rı­ca gö­rün­tü­ler­de­ki 4 ki­şi­nin kim­lik­le­ri­nin be­lir­len­me­si ve not­ta­ki par­mak izi ve ya­zı­la­rın bu ki­şi­ler­den bi­ri­si­ne ait olup ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­le­mek için ça­lış­ma yü­rü­tül­dü.

“Ken­di­si yap­tır­mış­tı­r”

Ku­tal­mış Tür­ke­ş’­in ağa­be­yi Tuğ­rul Tür­keş ise no­tun kar­de­şi ya da ya­nın­da­ki­ler ta­ra­fın­dan Tay­ya­r’­ın oda­sı­nın ka­pı­sı­na asıl­dı­ğı­na inan­ma­dı­ğı­nı be­lirt­miş, SÖZ­CÜ­’ye “Baş­ba­kan özür di­le­me­si­ni is­te­miş. O yüz­den böy­le bir şe­yi ken­di­si yap­tır­mış­tı­r” id­di­asın­da bu­lun­muş­tu.
Bu ge­liş­me­ler ya­şa­nır­ken, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, ka­ra­kol­luk olan iki ve­ki­lin ba­rış­tı­rıl­ma­sı­nı is­te­di. Bu­nun için par­ti­si­nin Mec­lis Grup Baş­kan­ve­ki­li Ma­hir Üna­l’­ı gö­rev­len­dir­di.

He­lal­le­şip, ku­cak­laş­tı­lar

Ünal, iki mil­let­ve­ki­liy­le ay­rı ay­rı ko­nuş­tu, da­ha son­ra oda­sı­na da­vet et­ti. Tay­yar ve Tür­keş, böy­le bir olay ya­şan­dı­ğı için üz­gün ol­duk­la­rı­nı söy­le­di ve bir da­ha ben­zer olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du. Mil­let­ve­kil­le­ri “he­lal­leş­ti­” ve bir­bir­le­ri­ne sa­rıl­dı.

SÖZCÜ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.