Kadınlardan Erdoğan'a özür dile çağrısı

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka: Tayyip Erdoğan, naif bir protestoya bile tahammül edemiyor. Yine protesto edenleri kadınlıkları üzerinden vurmaya çalışıyor. Her söz sahibine aittir. Tabii yaptığı yorum fikir zikir meselesidir. Dervişin fikri neyse zikri de odur. CHP iktidarı Erdoğan’ı da terbiye edecek. Kendisi şüphesiz bir kadın düşmanıdır. Kadın, değişimin ve devrimin temsilcisidir. Erdoğan’ın kadınlara yönelik öfkesi de korkusu da bu yüzdendir.

O MAKAMA YAKIŞMIYOR

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Yu­suf Ha­la­çoğ­lu: Cum­hur­baş­ka­nı­’nın bir par­ti için oy is­te­me­si ne ka­dar ah­la­ki ön­ce bun­la­ra bak­sın­lar, son­ra ka­dın­la­rın pro­tes­to­su­na laf söy­le­sin­ler. Ay­lar­dır or­ta­lık­ta dö­nen id­di­ala­ra bak­sın­lar. Bir Cum­hur­baş­ka­nı­’na ya­kış­ma­ya­cak söz­ler bun­lar. O ma­kam­da­ki bi­ri kim­sey­le po­le­mi­ğe gir­mez. Hem ‘as­ker­ler si­ya­se­te ka­rış­ma­sı­n’ di­yor­lar. Hem de baş­ko­mu­tan olan Er­do­ğan si­ya­se­te ka­rı­şı­yor. Her yap­tı­ğı skan­dal. O ko­nuş­sun, mey­dan­la­ra çık­sın, ona bu­na ba­ğır­sın işi­mi­ze ge­li­yor, oy­la­rı­mız ar­tı­yor.

AYNI DİLDE CEVAP VERMEYİZ

HDP Mil­let­ve­ki­li Al­tan Tan: Cum­hur­baş­ka­nı­’nın bu ka­dar ar­go bir dil kul­lan­ma­sı ken­di­si­ne ya­kış­mı­yor. Ay­nı dil­le ce­vap ver­me­yi de çok doğ­ru bul­mu­yo­ruz. Tüm de­mok­ra­si­ler­de her tür­lü tep­ki meş­ru­dur. En ufak bir de­mok­ra­si inan­cı ol­ma­dı­ğı için ar­go bir dil kul­la­nı­yor. Iğ­dı­r’­da­ki ka­dın­lar ne yap­tı sa­na? Tep­ki­ gös­ter­di­ler. Bu­nu bi­le haz­me­de­mi­yor­sa, du­rum çok teh­li­ke­li nok­ta­ya gel­miş­tir.

AHLAKSIZ TANIM

Öz­gür Ka­dın Kon­gre­si: İk­ti­dar her tür­lü pis oyun­la­rı­na ka­dın­la­rı ka­rış­tır­mak­tan ge­ri kal­mıyor ve yi­ne ka­dın be­de­ni üze­rin­den si­ya­se­t yü­rüt­üyor. Ka­dı­na yö­ne­lik ah­lak­sız ta­nım­la­ma­sı eril si­ya­se­tin çir­kin, kir­li yü­zü­nü göz­ler önü­ne ser­di. HDP üze­rin­den tüm ka­dın­la­ra  sal­dı­rı baş­lat­mış­tır. İktidar ka­dı­nı he­de­fi­ne al­mak­ta­dır.

CAHİLCE BİR TUTUM

De­mok­ra­tik Böl­ge­ler Par­ti­si Ka­dın Mec­li­si: Du­rum, Er­do­ğa­n’­ın ba­kış açı­sı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. Ka­dın­la­rın an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­la­ra ve po­li­ti­ka­la­ra kar­şı Er­do­ğan şah­sın­da sırt dön­me­si­nin ah­lak­la ya da edep­le açık­la­na­cak bir ta­ra­fı yok. Cum­hur­baş­ka­nı­’nın bu söz­le­ri va­him­dir. Ca­hil­ce bir tu­tum ve bu tav­rın­dan kay­nak­lı tüm ka­dın­lar­dan özür di­le­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.