İçkiyi yasaklayan AKP faize neden dokunmuyor

İh­san Öz­kes, al­kol ya­sa­ğıy­la il­gi­li AK­P’­yi eleş­tir­di: Ku­r’an’­da fa­iz al­kol­den bü­yük ha­ram. Mak­sat din­se fa­iz neden kaldırılmıyor?
CHP İstanbul Mil­let­ve­ki­li İh­san Öz­kes, di­ne da­yan­dı­ra­rak al­kol ya­sa­ğı­nı Mec­li­s’­ten ge­çi­ren AK­P’­ye ateş püs­kür­dü. Vekillikten önce İstanbul Merkez Vaizi, Üsküdar, Şile, Beyoğlu ve Adana Yüreğir Müftüsü olarak görev yapan Öz­kes şun­la­rı söy­le­di:
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’nin ya­sa­la­rı­nı Ku­r’an ayet­le­riy­le kı­yas­la­mak yan­lış­. Me­se­la fa­iz ha­ram ve Ku­r’­an’da da en şid­det­li ya­sak onun­la il­gi­li. Pe­ki AK­P’­nin fai­zi kal­dır­ma pro­je­si var mı? Yok. Hat­ta AKP dö­ne­min­de fa­iz al­dı ba­şı­nı git­ti.

Neden ilk yılında çıkarmadı?

Ku­r’an-ı Kerim’e gö­re iç­ki ha­ram­dır an­cak en bü­yük 7 gü­nah ara­sın­da iç­ki yok­tur. Eğer mak­sat din­se, ya­sak­lan­ma­da fai­zin iç­ki­den da­ha ön­ce yer al­ma­sı la­zım.
AKP ik­ti­da­ra ge­le­li 11 yıl ol­muş. Ma­dem AKP al­kol ko­nu­sun­da bu ka­dar has­sas­tı, ni­ye ilk yıl­lar­da de­ğil de 11’in­ci yıl­da el atı­yor? De­mek ki mak­sat din de­ğil, mak­sat si­ya­set. Ya­sak­lar­la hiç­bir ye­re gi­dil­mez. Al­lah da böy­le is­ti­yor. Bi­li­yor­su­nuz ‘Din­de zor­la­ma yok­tu­r’ aye­ti var.
Ta­bi­ri ca­iz­se, in­ti­har et­mek ser­best, al­kol al­mak ya­sak gi­bi ga­rip bir olay ya­şa­nı­yor.

‘İki ayyaş’ söylemini açıklasın

AKP, genç­li­ği dü­şü­nü­yor da biz dü­şün­mü­yor mu­yuz? Al­kol ba­ğım­lı­lı­ğı has­ta­lık­tır. Ama in­san ira­de­si­ni ve öz­gür­lü­ğü­nü sı­nır­la­ma, ma­hal­le bas­kı­sı oluş­tur­ma yanlış.
Sa­yın Baş­ba­kan, ‘İ­ki ta­ne ay­ya­şın yap­tı­ğı ya­sa si­zin içim mu­te­ber olu­yor da inan­cın em­ret­ti­ği bir ger­çek, va­ka ni­çin siz­ler için red­de­dil­me­si ge­re­ken bir olay ha­li­ne ge­li­yo­r’ di­yor. Bu iki ki­şi kim? Ulu Ön­der Ata­türk ve mer­hum İnö­nü mü? Zih­nin­de kim var­sa onu açık­la­ma­sı ge­re­kir. Ata­türk ve İnö­nü kas­te­di­li­yor­sa ger­çek­ten bu çok va­him bir du­rum olur. On­la­ra ay­yaş de­nil­di­ği­ni dü­şün­mek bi­le is­te­mi­yo­rum. Coş­kun Er­gül (AA)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.