Cemil Çiçek: Bi­zim Müs­lü­man­la­rın en az kul­lan­dı­ğı kıs­mı ak­lı­!

12 kişinin öldüğü Paris'teki Charlie Hebdo katliamını "şid­det­le kı­na­dı­ğı­nı" be­lir­ten Meclis Başkanı Cemil Çi­çek, "Al­lah in­san­la­ra akıl di­ye bir şey ver­miş. Bi­zim Müs­lü­man­la­rın en az kul­lan­dı­ğı kıs­mı ak­lı­dır. Ak­lı­nı kul­lan­mı­yor. He­ye­can­la­rı var baş­ka şey­le­ri var" dedi.

Vahdet gazetesinin sorularını yanıtlayan (9 Ocak 2015) Cemil Çiçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Fran­sa'nın baş­ken­ti Pa­ris'te 12 ki­şi­nin ölü­mü ile so­nuç­la­nan te­rör sal­dı­rı­sı­nı şid­det­le kı­na­dı­ğı­nı be­lir­ten Çi­çek, "Nef­ret­le kı­nı­yo­ruz. Bu acı­yı da pay­la­şı­yo­ruz. Te­rö­rün di­ni, ima­nı, mez­he­bi, meş­re­bi, et­nik kö­ke­ni ol­maz. Tür­ki­ye baş­tan be­ri te­rö­rün hep­si­ne kar­şı­dır. Çün­kü dün­ya­da te­rö­rün her tür­lü­sü­nün acı­sı­nı ya­şa­mış tek ül­ke­dir. Bu ola­ya da cid­di ola­rak tep­ki koy­duk" de­di.

‘Yı­lan se­ni de so­kar’

Tür­ki­ye'nin 'te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı iş­bir­li­ği ya­pa­lım' tek­li­fi­ni Ba­tı'nın bu­gü­ne ka­dar dik­ka­te al­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Çi­çek, "İş­bir­li­ği ge­re­ki­yor­sa iş­bir­li­ği ya­pa­lım de­mek­ten di­li­miz­de tüy bit­ti. Ge­lin te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da iş­bir­li­ği ya­pa­lım. Be­nim si­ya­si ha­ya­tım­da en çok çağ­rı ve vur­gu yap­tı­ğım ko­nu bu­dur. Ulus­la­ra­ra­sı iş­bir­li­ği yok, iş­bir­li­ği ya­pa­lım de­dim. Suç­lu­la­rın ia­de­si an­laş­ma­sı ça­lış­mı­yor de­dim. Ba­na do­kun­ma­yan yı­lan bir ya­şa­sın der­sen, yı­lan ge­lir bir gün se­ni so­kar. Onun için mü­him olan bu ko­nu­lar­da iş­bir­li­ği­dir" di­ye ko­nuş­tu.

‘Kirli yapı DEAŞ’

Te­rör ör­gü­tü IŞİD'in or­ta­ya çı­kı­şı­nın so­ru işa­ret­le­ri­ne se­bep ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Çi­çek, şun­la­rı söy­le­di: "Şim­di Or­ta­do­ğu'da is­mi DE­AŞ (IŞİD) olan, 80 ül­ke­den ge­lip sa­yı­sı 15, 20, 30 bin di­ye te­laf­fuz edi­len bir kan­lı ya­pı or­ta­ya çık­tı. Kir­li bir ya­pı­dır bu. Şu kö­şe­si te­miz­dir di­ye­bi­le­ce­ği­miz bir ta­ra­fı yok.

Baş­tan so­na kir­li. Ama te­mel bir so­ru var. Bu 80 ül­ke­den ge­len, bir­bi­ri­ni ta­nı­ma­yan dil­le­ri fark­lı, kül­tür­le­ri fark­lı renk­le­ri, fark­lı 15 bin ki­şi di­ye­lim bir ara­ya na­sıl ge­li­yor? Ne­re­de eği­tim gö­rü­yor? Bu ya­pı na­sıl olu­şu­yor? Bu­nun lo­jis­ti­ği ner­den sağ­la­nı­yor?  Biz dört nü­fus­lu beş nü­fus­lu ai­le­yi ge­çin­di­re­ce­ğiz der­ken ca­nı­mız çı­kı­yor. Bu bir te­rör ör­gü­tü alt üst di­sip­li­ni var ve ölü­me ra­hat­lık­la gi­de­bi­li­yor. Dün­ya­nın dört bir ta­ra­fın­dan top­la­nı­yor X ül­ke­sin­den çı­kı­yor ölü­me gi­de­bi­li­yor. Bu ya­pı bir ge­ce­de olu­şa­bi­lir mi? Bir ay­da böy­le bir or­ga­ni­zas­yon ya­pı­la­bi­lir mi? Bu işin ar­ka­sın­da ne var? Bu­nu her­kes so­ra­cak ve sor­ma­sı la­zım."

Müs­lü­man­la­rı baş­ka­la­rı­nın ha­zır­la­dı­ğı oyu­na alet olun­ma­ma­sı ko­nu­sun­da uya­ran Baş­kan Ce­mil Çi­çek, şöy­le ko­nuş­tu: "Al­lah in­san­la­ra akıl di­ye bir şey ver­miş. Bi­zim Müs­lü­man­la­rın en az kul­lan­dı­ğı kıs­mı ak­lı­dır. Ak­lı­nı kul­lan­mı­yor. He­ye­can­la­rı var baş­ka şey­le­ri var. Ak­lı­nı baş­ka­la­rı kul­lan­dı­ğı için o ne­den­le ben git­ti­ğim top­lan­tı­lar­da di­yo­rum ki: 'Ey ar­ka­daş han­gi par­ti­ye men­sup olur­san ol han­gi mez­he­be men­sup olur­san ol han­gi meş­rep­ten olur­san ol han­gi ce­ma­at­ten olur­san ol ak­lı­nı vic­da­nı­nı ve cüz­da­nı­nı ken­di­ne sak­la. Bu­nu bi­ri­le­ri­ne ver­me."

‘Akıl kendinde olacak’

"Zaten aklını birileri aldığı anda sen kendin olmaktan çıkıyorsun. Şimdi İslam dünyasının aklı kendi elinde değil" diyen Çiçek, şöyle devam etti: "Akıl olmayınca vicdanını da doğru dürüst kullanamaz.

Cüzdanı da büyük şirketlerin elinde. Şimdi bu Türkiye içinde geçerli başka yerler içinde geçerli.

Bizde de bir sürü vergi mükellefi olmayan holdingler çıkmadı mı? Dinden kazandığını dünyaya yatıran bir kısım unsurlar çıkmadı mı? Bu tabir bana ait değil. Eski Diyanet İşleri Başkanı söylemişti. Şimdi böyle bir tezgahı kim kurabilir? aklınızı kullanarak böyle bir dar alana sorunuzun cevabını sıkıştırabilirsiniz. Böylesine bir organizasyonu böyle bir tezgahı dünyada kaç tane ülke yapabilir? Bu çok büyük bir üst akıl organizasyonudur. Çok büyük bir devlet organizasyonudur."

'Birlik yok’

"Öbür taraftan da İslam dünyası olarak hepimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bu görüntü İslami bir görüntü değil. Yani İslam dünyasında yaşanan vahşettir bunu söylüyorum. Tekbir getirerek birbirini boğazlıyorlar. Allah'ın ismini telaffuz ederek Allah'ın ayetlerini telaffuz ederek ve bu yolla cennete gideceğine inanarak,  inandırılarak birbirini boğazlıyorlar. Suriye'de yaşananlara bakın. Irak'a Afganistan'a bakın. İslam coğrafyası tutun kuzey Afrika'dan, Afganistan, Pakistan'a kadar her gün ortalama 100 insan öldürülüyor. Çocuk kadın genç yaşlı demeden götürülüyor camiye intihar saldırısı terör saldırısı yapılıyor. Bu insanların ne günahı var. Bunun neresi din neresi İslam?"

‘Bedelini İslam ödeyecek’

"İslam dünyası ciddi bir bölünmüşlük içerisinde. İslam alimleri ortak tavır ortaya koyamıyorlar. Yanlış işlere cevaz veren açıklamalar bile oluyor. İşin bu kısmına bakmamız gerekir. Ağır bedelini İslam ödeyecek. Örneğin Fransa'daki bu olay, en kısa sürede baskı olaylarını ortaya çıkarır.

Göreceksiniz adı Hasan, Ali, Fatma olan insanlar psikolojik baskı altında kalacaklardır. Tedirgin olacak, sokağa çıkamayacak, iş yerinde dışlanacak başka bir yerde bir sürü sıkıntılar olacak."

‘İlk 10'a girerdik’

"Bunlar kirli bir oyun, biz bu oyunlara düşmeyelim. Bu terör hem kirli bir iş hem de bir sektör. Bundan istifade edenler var. Silahı, bombası ötekisi berikisi bir ülkeyi istikrarsızlaştırıyor. Türkiye ne kadar kaynak harcadı terör için? Emin olun terör için harcadığı kaynağı kalkınmasına, alt yapısına harcamış olsa Türkiye ilk 10'un içerisine girer.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.