BDP\'den tartışma yaratacak seçim sloganı

BDP Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Demirtaş’ın “özerkliği inşa edeceğiz” açıklamasının ardından BDP’den tartışılacak bir hamle daha geldi. Kürdistan tabelaları asılan seçim otobüslerine yönelik duyuruda “Öndeki tabelalara bakarsanız ‘öz yönetimle özgür kimliğe’ zaten hazır olduğunu göreceksiniz” denildi.

BDP Se­çim Bü­ro­su ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ve Twit­ter he­sap­la­rın­da da yer ve­ri­len fo­toğ­raf­lı du­yu­ru­da, “Ye­ni oto­bü­sü­müz giy­di­ril­di. Ön­de­ki ta­be­la­la­ra ba­kar­sa­nız ‘öz yö­ne­tim­le öz­gür kim­li­ğe­’ za­ten ha­zır ol­du­ğu­nu gö­re­cek­si­ni­z” de­nil­di. Oto­büs­le­rin önün­de “Kür­dis­tan-Ame­d” ta­be­la­la­rı yer al­dı. BDP’­nin ye­rel se­çim ça­lış­ma­la­rın­da kul­la­nı­lan se­çim oto­büs­le­ri ile mi­ni­büs­le­rin­de “Öz yö­ne­tim­le öz­gür kim­li­ğe­” slo­ga­nı­na da yer ve­ril­di. BDP li­de­ri De­mir­taş da, dün­kü Tun­ce­li prog­ra­mın­da BDP’­nin ye­ni giy­di­ri­len oto­bü­sü­nü kul­lan­dı.

BDP’­nin ye­rel se­çim be­yan­na­me­sin­de “de­mok­ra­tik özerk­li­k” ta­nı­mı şu şe­kil­de ya­pı­lı­yor:

“De­mok­ra­tik özerk­lik­te Kürt­le­r’­in ya­şa­dı­ğı coğ­raf­ya­nın Kür­dis­tan ola­rak ka­bu­lü önem­li­dir. De­mok­ra­tik özerk­lik ka­bul edi­lir­se ulus dev­let ile uz­laş­ma ze­mi­ni ve te­me­li do­ğar. De­mok­ra­tik özerk­lik, ha­kim ulus dev­let ile or­tak ça­tı al­tın­da ya­şa­ma­nın as­ga­ri ko­şu­lu­dur. De­mok­ra­tik özerk­lik­le Kürt­le­r’in var­lı­ğı­nın ta­nın­dı­ğı de­mok­ra­tik bir sta­tü olan De­mok­ra­tik Özerk Kür­dis­tan, si­ya­sal ida­ri ya­pı­lan­ma ola­rak so­mut­la­şa­cak­tır. Bu gün­cel bir ger­çek­lik­tir de. Kürt­ler tüm ya­şam alan­la­rın­da dev­le­te ih­ti­yaç duy­ma­dan ve dev­let dı­şın­da ken­di top­lum­sal öz­gür­lük­le­ri­ni ge­liş­ti­re­cek­ler­dir... Dev­le­tin bun­la­rı ka­bul et­me­si de bek­len­me­ye­cek­tir.”
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.