BBP:Hükümet PKK ile müzakere edip Cemaat ile mücadele ediyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’teki grup toplantısında yaptığı Haşhaşin benzetmesine siyasilerden tepki geldi. Erdoğan’ın Camia’ya iftira ettiğini belirten siyasilerin görüşleri şöyle:

MUHATAPLARI ÖCALAN

MHP Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri: PKK’­yı mu­ha­tap alı­na­cak bir ör­güt gö­rü­yor­sa­nız Hiz­met Ha­re­ke­ti’­ni di­ğer mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­ri sa­vu­nan­la­rı Haş­ha­şin­’e ben­ze­tir­si­niz. Me­se­le mu­ha­ta­bı­nız­la il­gi­li­dir. Ate­ist, din­siz, ki­tap­sız bir adam Öca­lan, bu hü­kü­me­tin mu­ha­ta­bı­dır. O tip in­san­la­rı mu­ha­tap alıp on­lar­la or­tak ha­re­ket eden­ler bun­la­ra kar­şı olan­la­rı şey­tan­laş­tır­ma­sı he­def ha­li­ne ge­tir­me­si ba­na gö­re son de­re­ce do­ğal. Ya­pı­lan iş ah­la­ki, in­sa­ni ve vic­da­nı de­ğil.

PKK ile müzakere Cemaat’le mücadele

Bü­yük Bir­lik Par­ti­si Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Efe: Her­kes bil­me­li ki Türki­ye­’de Haş­ha­şin­le­r’e ben­ze­ti­le­cek bir ör­güt var­sa bin­ler­ce po­li­si­mi­zi, as­ke­ri­mi­zi şe­hit eden PKK ad­lı te­rör ör­gü­tü­dür. PKK, Haş­ha­şin­ler gi­bi bin­ler­ce va­tan­da­şı­mı­zı öl­dü­rür­ken Ce­ma­at ise bu­ra­lar­da­ki mağ­dur va­tan­daş­la­rı­mı­zın ço­cuk­la­rı­nı okut­mak için ade­ta ken­di­le­ri­ni fe­da et­miş­ler­dir. Hal böy­le iken hü­kü­me­tin, PKK ile mü­za­ke­re edip Ce­ma­at­le mü­ca­de­le et­me­si, hat­ta sa­vaş aç­ma­sı ka­bul edi­le­mez.

Hesap neydi?

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Tez­can: Türk­çe Olim­pi­yat­la­rı­’n­da “Gel, bit­sin bu has­re­t” di­ye Ho­ca Efen­di­’ye çağ­rı ya­pan Baş­ba­kan de­ğil mi?  O zaman Haşhaşiler yok muydu? Yok­sa şu­nu mu plan­lı­yor­du bu­nu söy­ler­ken, için­den şu­nu mu söy­lü­yor­du: ‘Gel, gel de bir def­te­ri­ni na­sıl dü­re­ce­ğim; gel gö­rür­sü­n’ he­sa­bın­da mıy­dı?

Bugün Gazetesi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.