Bahçeli Kurultay İsteyen Ülkücülere Sert Çıktı!

 Devlet Bahçeli, MHP üzerinde hesaplar yapıldığını ve oyunlar oynanmak istediğini savundu, amacın ''ülkücü hareketi sokağa çekerek MHP'yi operasyon partisi haline getirmek olduğunu iddia etti.

Devlet Bahçeli, "MHP'siz siyaset, MHP'siz Meclis" istediklerini vurguladı, 1 Kasım sonrasını işaret etti. 

MHP lideri, açıklamasında Gülen Cemaati'ni de hedef aldı, MHP'yi ele geçirerek partileşme ve siyasi sığınak arayışında olduklarını ifade etti. Ayrıca "içimizde piyonlar da var" dedi, muhalifleri sert dille eleştirdi. 

Bahçeli, "MHP'nin önünü açmak" sloganına sarılırlar. Gerçekte açmak istedikleri şahsi ikbal ve çıkar kapısıdır" ifadeseni kullandı.

Bahçeli, bazılarının milletvekili adayı gösterilmediği için intikam hırsıyla MHP'nin "sahte kurtarıcısı" rolüne soyunduklarını, bazılarının ise iktidar kapısında çıkar peşinde koştuğunu söyledi. 

Devlet Bahçeli, açıklamasını ''Milliyetçi Hareket'e ayar vermeye çalışmak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir" mesajıyla sonlandırdı.

İşte Bahçeli'nin Açıklamasının Tamamı:

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk - İslam ülküsünden feyz alan değişmeyen ilkeleri, inançları, idealleri ve siyasi hüviyetiyle 47 yıldır siyaset sahnesindedir.
İç bünyesine fitne ve fesat sokulması, birlik ve dayanışmasının yara alması, bölünmesi ve parçalanması için sahneye konulan senaryolarla mücadele ederek bugünlere gelmiştir.
Türk siyasi hayatında üzerinde en fazla siyasi hesaplar yapılan ve karanlık oyunlar oynanmak istenen siyasi parti Milliyetçi Hareket Partisi’dir.
• Milliyetçi Hareket her devirde siyasi suikastların hedefi olmuş, entrika ve psikolojik saldırılarla içten çökertilmeye çalışılmıştır.
Her dönemde birilerinin elleri sürekli Milliyetçi - Ülkücü Hareket’in içinde olmuştur.
Geçmişte yaşanan acı tecrübeler hafıza kayıtlarımızda durmaktadır:
- 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası Milliyetçi - Ülkücü Hareketin yeni bir siyasi parti çatısı altında varlığını sürdürmesinin engellenmesi için başvurulan oyunlar ve tezgahlar unutulmamıştır.
- 1992’de Ülkücü Hareket’te yaşanan kırılma ve kopmada hangi fitne mekanizmalarının harekete geçirildiği ve bu süreçte dış mihrakların oynadığı rol de hatırlanmaktadır.
- 12 Eylül sonrası kapatılan MHP’nin yeniden açılmasının gündeme geldiği dönemde 27 Aralık 1992’de Söğütözü’nde yapılan kongrede hangi tahriklerin sahnelendiği ve kimlerin hangi tezgahlara başvurduğu da hafızalardan silinmemiştir.
- 2002 yılından başlayarak “MHP’siz Meclis” için yapılan zorlamalar, sonuçsuz kalan karalama kampanyaları, yakılan fitne ateşleri, sahneye sürülen taşeronların, bunların hezeyanları ve nihayet 2009’da MHP’yi mahkeme yoluyla kayyuma teslim etmek için başlatılan hukuki süreçler de herkesin malumudur.
“Hafızayı beşer nisyan ile malüldür” denilse de, bu sancılı süreçlerin acı hatıraları Milliyetçi Hareket’in ortak bilincinde silinmeyecek izler bırakmıştır.
• Milliyetçi Hareket Partisi, bu davanın asli sahibi ülkücü neferlerin çelik gibi sağlam iradesi sayesinde bütün bu siyasi hesapları ve tezgahları boşa çıkarmış, karşı karşıya bırakıldığı bu badireleri atlatarak siyasi varlığını sürdürmüştür.
Devirler boyunca Milliyetçi Hareket’in altını oymayı amaçlayan kirli tezgahların aktörleri, maşaları ve figüranları değişmiş, ancak bu melanet odaklarının nihai hedefleri değişmemiştir.
Ülkücü iradenin bunları iyi görmesi, anlaması ve doğru değerlendirmesi, Milliyetçi Hareket’in geleceği bakımından hayati önemdedir.
Amaç, hedef ve cepheler
• MHP üzerinde yapılan hesapların ve oynanmak istenen oyunların başlıca hedefleri şunlardır:
- MHP’nin siyasi çizgisini saptırmak, fikri omurgasını kaydırmak, etkisizleştirerek silik ve marjinal bir konuma itmek, seçim barajının altında kalmasını sağlamak ve siyasetten tasfiye sürecini harekete geçirmek.
- MHP’yi kendi karanlık emelleri için içten yıkarak ele geçirmek ve Türkiye üzerinde karanlık emelleri olan güç odaklarının dümen suyuna sokmak.
- Milliyetçi - Ülkücü Hareket’i siyasi hesapları doğrultusunda kullanmak ve sokağa çekerek “Operasyon Partisi” haline getirmek.
Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse değişmeyen nihai amaç “MHP’siz siyaset, MHP’siz Meclis”dir.
• Bu emeller peşinde koşan ve her devirde farklı maskelerle karşımıza çıkan melanet ve husumet cephesinin içinde şunları görebilirsiniz:
- Siyasi iktidarlar ve arkasındaki güç ve çıkar odakları.
- Devletin karanlık dehlizlerinde sinsi hesaplar yapan gruplar.
- Yeminli Türklük ve Türkiye düşmanları.
- Bölücü hainler ve bunlara payandalık yapan kokuşmuş zihniyetler.
- Son dönemde MHP’yi ele geçirerek partileşme ve siyasi sığınak arayışında olan Gülen Cemaati de bu amaçla sahneye çıkmıştır.
İçimizdeki piyonlar – taşeronlar
• Siyasi tarihimize baktığımızda, farklı dönemlerde farklı amaçlarla MHP üzerinde kirli hesaplar yapan çevrelerin içimizde maşa, taşeron, siyasi misyoner ve Truva atı bulmakta güçlük çekmediği görülecektir.
- MHP’nin içinde müzmin fitne, fesat ve tezvirat yuvası olarak siyasi kariyer yapan, gemlenemeyen ihtirasları akıllarının önünde koşan ve bulanık suda balık avlamak için pusuda bekleyen odaklar her devirde olmuştur.
- Yanar döner fenerlere, kıymeti kendinden menkul siyaset asalaklarına, Milliyetçi Hareket’i karanlık siyaset borsasında pazarlama hesapları yapanlara, bu kutsal davayı biryerlere yamamak için seferber olanlara her dönemde rastlanmıştır.
- Bunlar bazen “Parti içi demokrasi ve değişim” sloganıyla ortaya çıkarlar ve gerçek amaçlarını, şaibeli geçmişlerini ve karanlık ilişkilerini bu klişenin arkasında saklamaya çalışırlar.
- Bazen de “MHP’nin önünü açmak” sloganına sarılırlar. Gerçekte açmak istedikleri şahsi ikbal ve çıkar kapısıdır.
- Bir kısmı MHP’nin için karıştırmak için sahte ülkücü kimliğiyle siyaset bezirgânlığı yaparlar.
- Bazıları milletvekili adayı gösterilmedikleri için intikam hırsıyla MHP’nin “Sahte kurtarıcısı” rolüne soyunurlar.
- Bazıları da milletvekili adayı olup seçimi kaybettikten sonra “MHP bitti” diyerek felaket tellallığı yaparlar ve kendilerine yeni bir siyasi kariyer alanı açmak için çırpınırlar.
- Kimileri iktidar kapısında çıkar peşinde koşar, kimileri güç odaklarının taşeronluğunu yapar, kimileri de cemaatin yularını boyunlarına takarlar. Ama yine de hiç sıkılmadan “Ülkücü irade. Ülkücü gelenek” kavramlarının arkasına sığınırlar.
- Ülkü, dava ve parti çıkarlarının bunlar için hiçbir anlamı yoktur. Yegane pusulaları siyasi ihtirasları ve çıkar hesaplarıdır.
- Meşum siyasi amaçlarına ulaşmak için her türlü yalan, saptırma, iftira, hile ve desiseyi mubah görürler.
- “Meşru hedeflere ulaşmak için her gayrı meşru yol mübahtır”diyen Makyavel’i çırak çıkarırlar, ama hiç sıkılmadan siyasi ahlak ve dürüstlükten dem vururlar.
- Böyle siyaset madrabazları maalesef her devirde içimizde bulunmuştur. Türkiye sırat köprüsünden geçiyor.
Türkiye yakın siyasi tarihinin en karanlık ve bunalımlı döneminden geçmektedir;
- Milli kimliğimiz sorgulanmakta,
- Milli değerlerimiz ayaklar altına alınmakta,
- Milli birliğimiz sarsılmakta,
- Milli varlığımız tehdit edilmektedir.
- Terör azmış, bölücülük hız kazanmıştır.
- PKK, silahlı şehir ayaklanması başlatmıştır.
- Terör örgütünün siyasi maşaları, özerklikten federasyona ve nihayet bağımsız Kürt devletine giden yolun açıldığını hayasızca ilan etmektedir.
- İhanet kol gezmekte, Türkiye adım adım bir kardeş kavgasına sürüklenmektedir.
- Türkiye içeride bölünmenin, dışarda da savaşın eşiğine gelmiştir.
- AKP hükümeti Türkiye’yi Suriye bataklığına sürüklemiştir.
- Irak’tan sonra Suriye sınırımızın güneyinde de ikinci Kürt devleti yoldadır. Türkiye bir husumet çemberi içine alınmıştır.
- Türkiye terör örgütlerinin serbestçe hareket ettiği kanlı eylem alanı haline gelmiştir.
- PKK, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve aklınıza hangi terör örgütü geliyorsa, tümü at oynatmaktadır.
Karşımızdaki tablo her yönüyle topyekün bir iflas, zillet ve hezimet tablosudur.
Türkiye kontrolsüz bir şekilde uçuruma sürüklenmektedir.
MHP’nin önemi ve gücü
• Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk siyasi hayatındaki önemi ve gücü, seçimlerde aldığı oyla hesaplanmamalıdır
MHP, Türkiye’nin ve Türk milletinin gelecek sigortası ve son direniş burcudur.
- MHP var olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Büyük Türk Milleti’nin varlığına kastetmek mümkün değildir.
- MHP dik durduğu sürece, Türkiye’nin milli birliğini sarsmak, bölünmez bütünlüğünü yıkmak, bölücü senaryoları hayata geçirmek mümkün değildir.
- MHP ayakta olduğu sürece, Cumhuriyetin temel değerlerini ayaklar altına almak mümkün değildir.
- MHP’nin Türkiye’nin milli birliğine ilişkin sorumlu duruşu değişmediği sürece, bin yıldır birarada yaşamış Türk milletinin fertleri arasına fitne tohumları ekmek ve Türkiye’yi kanlı bir kardeş kavgasına sürüklemek mümkün değildir.
• MHP’nin önemi ve değeri bu nedenlerle aldığı oyla ölçülemeyecektir.
- MHP bunun için bölücü hainlerin kabusudur.
- MHP bunun için Türkiye üzerinde içerde ve dışarda alçakça hesaplar yapanların can düşmanıdır.
• Milliyetçi Hareket Partisi bu hüviyetiyle 47 yıldır siyaset sahnesindedir.
Milliyetçi Hareket’in siyasi duruşunu ve çizgisini; uğrunda her çile ve kahra katlandığımız ideallerimiz, sarılmaz inançlarımız, Türkiye’nin ve Türk milletinin çıkarları tayin eder.
Milliyetçi Hareket’in davası; Türk milletinin onur ve haysiyeti, mutluluk ve refahı, birlik ve kardeşliği, bölünmez bütünlüğü davasıdır.
47 yıllık şerefli mücadele tarihimize bakıldığında şunlar görülecektir:
- MHP’nin siyasi pusulası hiç sapmamıştır.
- Fikri omurgası yara almamıştır.
- Ülkücü - Milliyetçi Hareketi siyasi hesapları için kullanmak ve sokağa çekerek “Operasyon partisi” haline getirmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır.
- Tarih şahittir ki, Milliyetçi Hareket’in siyasi çizgisi bir minare gibi, bir bayrak direği gibi düz ve diktir.
Bu çizgide kırık yaşanmamıştır.
1 Kasım seçimleri sonrası yaşanan süreç
1 Kasım 2015 seçimleri sonrası MHP’yi hedef alan maksatlı kampanyaların ve “Muhalifler” adı altında ortaya çıkanların başlattıkları hukuki sürecin gerçek amacı çok iyi anlaşılmalıdır.
MHP üzerinde oynanmak istenen kirli oyunların sütre gerisindeki senaryo yazarları, taşeronları, figüranları ve destekçileri çok iyi teşhis edilmelidir.
• 1 Kasım sonrası bir merkezden düğmeye basılmış gibi MHP’ye karşı bir cephe oluşmuştur.
MHP’ye yön tayin etmek ve kurtuluş reçeteleri yazmak için ahkam kesen
“Sahte mürşitler” sahneye çıkmıştır.
Bu cephenin içinde;
 - Milliyetçi Hareket’in inanç ve ideallerine yabancı olan siyaset bezgirganları,
- Türk milliyetçiliğiyle kan davalı tescilli Türk düşmanları,
- Cemaat medyasının silahşörleri,
- Ve merkez medyanın bukalemunları kıskandıran oynak kalemleri, yerlerini almışlardır.
Her telden çalan fikri namus fukaralarını içinde barındıran bu “Gökkuşağı Koalisyonu'nun aniden Türk milliyetçiliği aşkı kabarmış ve “MHP’yi nasıl kurtarırız” derdine düşmüşlerdir.
Bunların MHP’nin hayrına soluk solumayacağı açıktır, gün gibi aşikardır.
İşte bu güruh MHP içinde başlatılan muhalif hareketin en büyük destekleyicisi, alkışlayıcısı ve akıl hocasıdır.
• Bu gerçekler karşısında, bu kutsal davanın gönül erleri şu soruları haklı olarak soracaklardır:
- Bu husumet cephesinin gerçekten MHP’nin geleceğini kurtarmak ve önünü açmak gibi ortak bir dertleri, niyetleri ve hedefleri olabilir mi?
- Neden muhaliflerin arkasında saf tutmuşlardır?
Bu soruların cevabı, muhalif hareketin gerçek amaçlarını gözler önüne sermeye yetecektir.
• MHP’yi hedef alan kampanyanın asıl gayesi 47 yıldır değişmeyen ilkeleri ve siyasi duruşudur.
“MHP’nin önü açılsın” sahte sloganlarıyla yürütülen bu kampanyada, MHP’nin varlığına kastetmek için planlanan tezgahların maşalığını ve taşeronluğunu yapmak için sahneye çıkanlar “Paradigma değişikliği” gibi süslü bir ambalajda yeni bir slogan üretmişlerdir.
Bu kutsal davanın gerçek sahibi temiz ülkücüler bu paradigma değişikliğinin ne olduğunu sorgulamak durumundadır:
- Paradigma değişikliği derken MHP’nin “Milli misyonu”nu mu değiştireceklerdir?
- MHP’nin siyasi pusulasını mı saptıracaklardır?
- Türk - İslam değerlerine dayanan ülküleriyle mi oynayacaklardır?
- Paradigma değişikliği, Ülkücü Hareket’in fikir omurgasını mı kaydıracaktır?
- Milliyetçi Hareket’i karanlık emeller için sokağa mı çıkarıp kırdıracaklardır.
- MHP’yi herkesin kullanacağı bir operasyon partisi haline mi getireceklerdir?
- Sinmiş, sessiz ve etkisiz bir kuruma mı dönüştüreceklerdir?
- Nereye yamayacak, hangi siyasi hesapların oyuncağı yapacak, hangi tezgâhlara kurban edeceklerdir?
Bu soruları her ülkücü kardeşim sormalı, cevabını aramalı ve vicdanında sağlıklı bir hüküm vermelidir.
“MHP’de değişim” söylemiyle ortaya çıkanların şaibeli hüviyetleri ve gerçek niyetleri çok iyi görülmelidir.
• “MHP’nin önü açılsın”, “Paradigmalar değişsin” sloganıyla ortaya çıkanlar, MHP üzerinde oynanmak istenen büyük oyunun figüranlığını yapmaktadır
Nihai amaç “MHP”nin önünün açılması değildir.
Amaç; MHP’siz bir siyaset ortamında bölücülüğün, hırsızlığın ve diktatörlüğün önünün açılmasıdır.
Amaç; taşların bağlandığı ve bölücü hainlerin, soyguncuların ve vurguncuların rahatça cirit attığı bir ortam sağlanmasıdır.
Amaç; Türkiye’nin ufkunu karartmak için hayata geçirilmesi planlanan yıkım ve çözülme projelerinin önündeki en büyük engel olarak görülen MHP’nin tasfiye edilerek Türkiye’nin bölünmesinin kapısının aralanmasıdır.
İstenilen ve aranan “Genetiği Değiştirilmiş" MHP”dir.
“Yeni MHP” den murad edilen budur.
Bu amaçlar için oluşturulan devşirme melanet cephesi topyekün harekete geçmiştir.
Karanlık hesaplar ve oyunlar bosa çıkarılacaktır.
Milliyetçi - Ülkücü Hareket bugün varlığını sona erdirmeyi amaçlayan bir saldırı altındadır.
Milliyetçi Hareket özünde karşılıksız bir vatan ve millet sevgisinden feyz alan bir ruh, gönül, inanç ve iman hareketidir.
Anlamını ve değerini, Türkiye sevdasıyla çarpan temiz yüreklerde ve lekesiz vicdanlarda bulmuştur.
• Ülkücülük ve dava adamlığı, güç ve zahmetli bir uğraştır. Herkesin harcı değildir.
Gönül, yürek ve şuur gerektirir.
Adanmışlık, sevgi, akıl, bilgi ve cesaret ister.
Ülkücü görünmek kolay, Ülkücü olmak zor, Ülkücü kalmak ise daha zordur.
• Bu davanın gerçek sahibi gönül erleri olduğu gibi bu dava üzerinden ticaret yapan, bunu geçim kapısı olarak görenler de bulunmaktadır.
Bunlar ülkü ve davayla değil, MHP’nin siyaset borsasındaki “Marka değeri” ile ilgilenirler.
MHP’yi karanlık siyaset borsalarında paraya çevirebilecek bir meta olarak görürler.
Parayla ölçülemeyecek bu marka değerini pazarlamak için yola çıkarlar.
Bu değerin karşılığının alınması da güç değildir.
• Bu kutsal davanın altını oymak için yola çıkanlara karşı, davasına sadakatle sahip çıkma görevi ve sorumluluğu, Milliyetçi - Ülkücü Hareket’in gerçek sahibi gönül ve dava erlerinin omuzlarındadır.
Milliyetçi Hareket’in yeni bir ruh, şevk ve heyecanla ayağa kalkması ve Türk milletinin gelecek ümidi olarak siyasette karşılığını bulmasını isteyen gerçek ülkücü ve dava adamı kardeşlerim, bu görev ve sorumluluğun gereğini yapacak ve MHP’nin geleceğine sahip çıkacaktır.
Harcı çile, fedakarlık ve vefa olan bu davanın gerçek sahiplerinin tapusu, gönüllerde mühürlenmiş ve vicdanlarda tescil edilmiştir.
• Buradan çok açık olarak ilan ediyorum;
- Milliyetçi Hareket, özünde karşılıksız bir vatan ve millet sevgisinden feyz alan bir ruh gönül, inanç ve iman hareketedir.
- Bu dava, kutlu ve kutsal bir davadır. Şahsi çıkar ve ikbal hesaplarına zincirden boşalmış hırs ve ihtiraslara hiçbir şart altında kurban edilmeyecektir.
- Bu kutsal dava anlamını ve değerini, Türkiye sevdasıyla çarpan temiz yüreklerde ve lekesiz vicdanlarda bulmuştur.
- 47 yıllık şerefli mücadele tarihimizi, kuvvet ve menfaat karşısında erimeyen haysiyetler yazmıştır.
- Milliyetçi Hareket’i karanlık siyaset borsalarında pazarlamak isteyenlere, bu kutsal davayı biryerlere yamamak için seferber olanlara geçit verilmeyecektir.
Milliyetçi Hareket’in pusulasını saptırmak ve fikri omurgasını kaydırmak için yola çıkanların sonu hüsran olacaktır.
- Milliyetçi Hareket’e ayar vermeye çalışmak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir.
- Milliyetçi Hareket, Türk milletinin son direniş kalesidir. Bu kaleyi içerden ya da dışarıdan çökertmek ve zaptetmek hiçbir bedbahta nasip olmayacaktır.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
SOYUTÜRK 5 yıl önce

mhpsiz meclisi sen istediğinden bunlar oluyor yaptıkların ortada başkasını suclayacagına kendi yaptıklarına bak

Avatar
Ali karahan 5 yıl önce

valla sayin devlet abi buraya kadar... evet aciklamanizi okudum hakli oldugunuz hususlar var lakin artik görevi birakmalisiniz... milliyetci hareketin harekete ihtiyaci var parti duraganlasti müsade edin lütfen ... yönetimde degisiklik olmadigi sürece oy yok kusura bakmayin...

Avatar
bu dava boş değil 5 yıl önce

devlet bey söylediğiniz her söze sonuna kadar katılıyoruz. geçmişte karşınıza çıkan herkesi gördük. hayatını verdiğin bu kutsal davada yanındayız. piyonlara, yedi düvelin maşalarına, onca kumpasa rağmen satmıyorsunuz mhp'yi.

üzerine operasyon yapılan ülküdaşlarımız da bunu kısa zamanda görecekler inanıyoruz. değişim dedikleri, mhp'nin dna'sıyla oynamak neymiş cevabını alacaklar.

Misafir Avatar
göktürk bozkurt 5 yıl önce @bu dava boş değil

üzerine operasyon yapılan ülküdaşlarımız derken sanırım genel merkezin operasyon yapıp görevden aldığı kapattığı seçilmiş il ilçe teşkilatlarından bahsediyor olmalısın ülkücüler görüyor zaten biliyorlar herşeyi ve gerekeni en kısa zamanda yapacaklar genel merkez beslemesi
bir operasyon var evet ama o operasyon bahçeli ve genel merkeziyle birlikte akp ve onun görsel yazılı medyası da hep birlikte ülkücü değişimcilere yapılıyor. bir tarafta bahçeli genel merkez ve tetikçileri onların arkasında erdoğan akp hükümeti ve medyası hatta onların üst aklıda olması muhtemel değişimci iktidar isteyen ülkücülere karşı hep birliktesiniz ama bozkurtlar bu oyunu bozacak insan içine çıkacak yüzünüz yok ve bir daha da hiç olmayacak....

Beğenmedim! (7)
Avatar
iyi ki ülkücüyüz 5 yıl önce

Allaha şükürler olsun alnımızda ak, yüzümüzde.
hareketten geçinmedik. çok kaybımız oldu, şikayetçi de değiliz.
sadece bu dönem değil her dönem yapılan tüm operasyonları gördük her yerde mücadelemizi verdik. ömrümüz bu uğurda geçti.

ülkücülükten geçinenler belli. vekil olmuş, sonra yapılmamış genel merkeze kazan kaldırıyor. yine kuyruk acısı var fitne ekiyor. tehdit altında yönetiliyor. hepsi gelip geçecek. Allah yardımcımız olsun.

Misafir Avatar
bunlar hadsiz !! 5 yıl önce @iyi ki ülkücüyüz

mehmet demir değerli ülküdaşım bu provakator ruh sağlığı bozuk genel merkez beslemesini çok ta ciddiye alma hangi internet haber sitesine girsen bu orada farklı isimlerle ya da kendi ismiyle saçmalıyor insanları kendine güldürtüyor dalga geçiyor millet, burada ve başka ülkücü sitelerde de editörlere sarıyor kimseye sataşamazsa yazmayacam artık diye rest çekiyor sonra tükürdüğünü yalayıp iftira hakaret ve yalanlarına devam ediyor aslında tam bir ibretlik örnek mhp nin durumunu ortaya koymak açısından. düşünün yani bu kadın genel merkezin gazetesinde bu düzeyi birikimi ve kalibresiyle köşe yazarı şaka gibi trajıkomik bir durum sonra da mhp neden başarısız bunun gibi o kadar çok örnek varki mhp de dalkavuk yalaka tetkçi den geçilmiyor parti e şimdi bu yetersizler genel başkanın değişmesini ister mi ? ülkücü irade mhp iktidar turan hedefi çok ta umurlarında bunların burada o yetersiz akıllarıyla bizi kışkırtıp provoke edip sinirlerimizi bozmaya çalışıyorlar Allah ıslah eylesin bunları.

Beğenmedim! (4)
Misafir Avatar
Mehmet demir 5 yıl önce @iyi ki ülkücüyüz

delegesine rest çeken tabanına ayar vermeye kalkan kukla liderin kalemşörü haddini fazlasıyla aşdın çok seslilik demokrasilerin gerereyidir,lakin görüyorum ki sen haysiyet cellatlığına soyunmuşsun,insanların haysiyetini sorgulama hakkını sana kimse vermez,uslubuna ve yazdıklarına dikkat etmezsen senin anlayacağın dil ile yazmaya başlarım haddini bil

Beğenmedim! (6)
Misafir Avatar
pek ülkücüsünüz canım 5 yıl önce @iyi ki ülkücüyüz

sen de kendini bir nimetten sanıp böyle konuşmuyor musun güler misin ağlar mısın bilmeyen de seni bir şey zannedecek bilmeyen de partinin beyin takımından falan sanacak kuyruk acısı da fitne de sizde var o kuyruğunuz daha çok acıyacak mhp nin suyuna atılmış siyanür gibisiniz temizlenmeniz biraz zaman alacak ama az kaldı gerçek ülkücüler işgale son verdiğinde hepiniz çöpünüze geri döneceksiniz orada mücadelenize devam edersiniz neyin mücadelesini nasıl veriyorsanız artık

Beğenmedim! (6)
Avatar
metin 5 yıl önce

kendini milliyetçi hareket partisinin kurucusu gibi görüyor.halbuki başbuğ türkeşe karşı milliyetçi çizgi hareketiyle isyan etmiştide dayak yemiş.birde sen tut hep akp ye payanda ol sonra o şöyle bu böyle .olur canım maymın gözünü açtı artık.

Avatar
kenan 5 yıl önce

ey bahçeli̇ başkanlik sana babandan mi mi̇ras lakdi yoksa bi̇zi̇m bi̇lmedi̇ği̇mi̇z sana mahsus olan atalarindan mi mi̇ras kaldi . sende bu benci̇lli̇k i̇hti̇ras şeytanı bi̇le geri̇de bırakır i̇nan. senin bu kadar düşkünlüğünün gerçek sebebi ne ola. Allah rızası için açıkla dünya mı yoksa ahiret için mi

Avatar
hasan 5 yıl önce

sayın bahçeli; gölge etme başka ihsan istemez.

Avatar
abd, rusya, ingiltere.. daha sayayım mı? 5 yıl önce

yedi düvel abd başta olmak üzere bölgesel ve türkiye üzerinde hesabı olanlar.
hdp pkk ile arasına mesafe koyarsa görüşürüm diyen abla tam yedi düvel adayı.
koray aydın ve sinan oğan vitrin süsü.

şu değişimciler ümit özdağ demiyor. neden acaba? o da kurultay istiyor.