AKP ve CHP yargı reformunda uzlaştı

.He­yet­le­rin ele ala­ca­ğı ilk alt baş­lık ‘de­mok­ra­tik­leş­me­’ ve ‘ye­ni ana­ya­sa­’ ola­cak. De­mok­ra­tik­leş­me ve ye­ni ana­ya­sa baş­lık­la­rı­nın ar­dın­dan ma­sa­ya ge­le­cek di­ğer alt baş­lık­lar da he­yet­le­rin haf­ta so­nu ça­lış­ma­sın­da net­leş­ti.

 EN GE­NİŞ BAŞ­LIK­LAR

‘Yar­gı re­for­mu­’ ve ‘ka­mu yö­ne­ti­mi re­for­mu­’, gö­rü­şü­le­cek en ge­niş baş­lık­lar ola­cak. ‘Ka­mu yö­ne­ti­mi­’ baş­lı­ğı al­tın­da son dö­nem tar­tış­ma ko­nu­su olan ‘dev­let­te kad­ro­laş­ma, ata­ma­lar, ka­mu iha­le mev­zu­atı, ka­mu yö­ne­ti­min­de şef­faf­lı­k’ ko­nu­la­rı ele alı­na­cak. Yol­suz­luk id­di­ala­rı da, ‘yol­suz­luk­la mü­ca­de­le­’ kap­sa­mın­da ‘ka­mu yö­ne­ti­mi­’ baş­lı­ğı al­tın­da ma­sa­ya ya­tı­rı­la­cak. Ka­mu yö­ne­ti­min­de ye­ni­den ya­pı­lan­ma­ya iliş­kin adım­la­rın Mec­li­s’­te ive­di­lik­le atıl­ma­sı ko­nu­sun­da uz­la­şı ara­na­cak.

ÖZ­GÜR­LÜK­LER OL­MAZ­SA

‘Öz­gür­lük­le­r’ alt baş­lı­ğı ge­niş çer­çe­ve­de ele alı­na­cak. Bu kap­sam­da, CHP’­nin ip­ta­li is­te­miy­le Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne gö­tür­dü­ğü ‘İç Gü­ven­lik Pa­ke­ti, in­ter­net ve med­ya öz­gür­lük­le­ri­nin kı­sıt­lan­ma­sı, MİT Ka­nu­nu­’ baş­lık­la­rı yer ala­cak.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA ANA GÜNDEM

Eko­no­mi; ana alt baş­lık­lar­dan bi­ri­si­ni oluş­tu­ra­cak. ‘Sos­yal yar­dım­lar, emek­li­ye di­ni bay­ram­lar­da çift ik­ra­mi­ye, as­ga­ri üc­ret, ta­şe­ron­luk sis­te­mi­nin kal­dı­rıl­ma­sı­’ bu baş­lık al­tın­da de­tay­lan­dı­rı­la­cak.

Or­ta­do­ğu­’da­ki ge­liş­me­ler, Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı ve AB ile iliş­ki­ler; “dış po­li­ti­ka­” alt baş­lı­ğı al­tın­da in­ce­le­ne­cek.

GE­NEL ÇER­ÇE­VE ME­TİN HA­ZIR­LA­NA­CAK

He­yet­le­rin te­mas­la­rı, haf­ta son­la­rı ha­riç, haf­ta içi gün aşı­rı de­vam ede­cek.

Haf­ta son­la­rı he­yet­ler, ge­nel mer­kez­ler­de ça­lış­ma­la­rı sür­dü­re­cek. Alt baş­lık­la­ra iliş­kin uz­laş­ma sağ­lan­ma­sı du­ru­mun­da; ola­sı koa­lis­yon pro­to­ko­lü ön­ce­si, ‘ge­nel çer­çe­ve me­ti­n’ ha­zır­la­na­cak.

Par­ti ge­nel baş­kan­la­rı­na ge­nel bir su­num ya­pı­la­cak. Ge­nel baş­kan­la­rın onay­la­ma­sı ha­lin­de esas mü­za­ke­re sü­re­ci­ne ge­çi­le­rek, hü­kü­met pro­to­ko­lü ha­zır­la­na­cak.

SARAY MASAYA GELECEK

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın anayasal sınırlar içine çekilmesi konusundaki hassasiyeti ve talebini, heyetler arası görüşme masasına getirecek. Ancak bu hassasiyet, “alt başlık” halinde ele alınmayacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.