AKP Cemaat\'i kendi silahıyla vurmaya mı hazırlanıyor

Ergenekon, Balyoz ve benzeri tüm davalar da kimliği belirsiz ihbar mektupları sürece damgasını vurdu. Aynı elden çıkmışçasına yazılan bu ihbar mektupları dava süreçlerinde de belirleyici rol oynadı.

Şimdi ise bir ihbar mektubu da cemaat için yazıldı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Takvim, o ihbar mektubunu haberleştirdi.

“Paralel devleti itiraf etti” başlıklı haberde; cemaatin üst düzey bir yetkilisi tarafından yazıldığı iddia edilen ihbar mektubunda, cemaatin örgüt yapısını ve kamu kurumlarındaki kadrolaşma yöntemlerini ile gizli yapılanma şemasını ve örgüt kod isimlerini ayrıntılarıyla anlatıldığı iddia edildi.

Bu haber akıllara “AKP, Cemaat’i kendi silahıyla mı vuracak” sorularını getirdi.

İşte Fethullah Gülen Cemaati mensubu kişini yazdığı iddia edilen ve haber10.com'a gönderdiği, Takvim’de de yer alan itiraf mektubu:

"Bu mektubu çok zor şartlar altında yazdım.

Merhaba sevgili ülkem,

Ergenekon zihniyetinin tasfiye sürecinde olağanüstü bir hiyerarşinin var olduğu cemaat içerisinde bulunmuş birisi olarak, bu yapıyı deşifre edeceğim. Eminim benim gibi düşünen birçok cemaat üyesi vardır ve bu yapıyı deşifre etmek istiyordur. Biz cemaatin Ergenekon vb. zihniyetleri bertaraf etmesi için hizmet ettik, gece-gündüz demeksizin koştuk, koşturduk.

Ne yazık ki bugün çok iyi görüyoruz ki, cemaat Ergenekon tipi yapılanmaları tasfiye etmemiş, görev değişiminde bulunmuştur. Bugün aynanın farklı şekilde yansımasını görmekteyiz. Köklü tarihimizin hiçbir döneminde yaşamadığımız kadar büyük bir komployla karşı karşıyayız. Bütün halk olarak önümüzde iki seçenek bulunmaktadır. Başbakanımızın dediği gibi ya millet diyeceğiz ya da zillet.

Bugün Başbakanın, dolayısıyla milletin tarafında olmayanlar yarın aynaya bakamayacaklardır. Bugün taraf olmayanlar, size sesleniyorum, yarın bu ihanet şebekesine dur demediğiniz için pişman olacaksınız. Ergenekon ve Balyoz davası sürecinde adından çokça söz ettiren STK'lar, nerdesiniz? Siz ey memurlar, bürokratlar, esnaflar, doktorlar, sokaktaki adamlar, unutmayın bu yapıyı deşifre etmek istiklal mücadelesinde bulunmak demektir. Bugün vereceğimiz mücadele Çanakkale Destanını yeniden yazmak demek olacaktır.

Ben de duyarlı her fert gibi bu vatanın bir neferiyim. Bu satırları yazarken her şeyi göze alıyorum. Sana sesleniyorum ey cemaat, ey cemaat, beni tespit edebilirsin, belki demir parmaklıklar arkasına da atarsın, son gelişmelerden sonra eminim ki beni öldürmeye de kalkışırsın. Senden korkmuyorum, çünkü benim vicdanım var. Benim ve bütün toplumun vicdanı seni boğacak cemaat. Sana inananlar, seninle yola çıkanlar bugün büyük pişmanlık içerisinde ve kafaları karmakarışık durumda. Bu büyük ihanetin bedelini nasıl ödeyeceksin? Cemaate gönül vermiş saf temiz mütevelli abiler, susacak mısınız? Bu gidişe dur demek için iman dolu yüreğiniz de mi yok? Muhterem cemaat elinde kasetler mi var? Doğrusu buna da inanır oldum. Eğer elinde kasetler varsa, son bir gayretle elinde belge tutanlar da var. Elbet bu belgeler gün yüzüne çıkacaktır.

Devletim, sana sesleniyorum. Ergenekon ve Balyoz süreçleri isimsiz ihbar mektuplarıyla başladı. Bu isimsiz bir ihbar mektubu değildir. Vatansever cesur savcı yok mu bu memlekette? Yok mu cesur bir başsavcı? Neredesiniz duyarlı adalet dağıtıcıları? Ey adalet, sana olan inancım tükensin istemiyorum, her şeye rağmen senin var olduğuna inanmak istiyorum, ey adalet ve hakikat.

Cemaat içerisindeki kişiler kendilerini ve yakın çevrelerini sorguladıklarında benim kim olduğumu sanırım anlayacaklardır. Yukarıda belirttiğim gibi bu büyük badirede ne yaptığımı biliyorum ve bunun mücadelesi için canımı ortaya koyuyorum. Ben kimim ki, ne yapabilirim ki demedim. Bu bir kurtuluş savaşıdır ve ben de bu savaşın ortasındayım. Büyük Türkiye milleti, bu virüs hepimizi yok edecek. Birçok kişi gibi ben de bu cemaatle beraber suç işledim. Beni ve suça ortak olanları yargılamayacak mısın? Ben ve benim gibiler üzerimden bu yapıya ulaşmayacak mısın? Devletim, pişmanım, hizmet hizmet diye koşturduğum için pişmanım. Oysa ben her şeyi senin için yaptığımı sanıyordum devletim. Ne olur ayağa kalk Türkiye! Mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil, mesele Tayyip Erdoğan üzerinden ayağa kalkan büyük Türkiye milletini bertaraf etmektir.

Kendimi ihbar ediyorum. Öğrencilerim oldu, gayri ahlaki yöntemlerle devlet içerisine sızan, sızdıran kişiler oldu. Bu ülkede büyük bir paralel devlet yapılanması vardır. Bu ülkede paralel devletin kendisini feda eden savcıları var, evet görüyoruz varlar, ama bu ülkenin adaletli savcıları yok mu, adalet dağıtan hakimleri yok mu ?

Benim payıma düşen kısmı açıklıyorum.

Her ülkede olduğu gibi Türkiye'nin de başında bir imam vardır.

Türkiye yedi bölgeye bölünmüştür. Her bölgenin başında da yine bir imam vardır.

İç Anadolu Bölgesinden örnekler vererek bu paralel yapılanmanın köklerini açıklayalım.

Başındaki imamla beraber bir eğitim danışmanı bulunmaktadır. İmam daha çok işin finansal ayağını oluşturan esnaf sisteminin uygulanmasını sağlar, kısmen de olsa paralel yapıyı oluşturan talebe kısmından sorumludur. Paralel yapının temelini oluşturan talebe kısmının başında eğitim danışmanı bulunmaktadır. Talebe kısmını detaylıca anlatmadan önce bölge sistemini anlatacağım, hemen akabinde talebe kısmına geçeceğim.

Cemaatin finans, yani esnaf boyutu:

İç Anadolu bölgesi 23-24 ilden oluşur. Üstte İç Anadolu imamı, altında 23-24 ilin imamları. İller, büyük iller ve küçük iller olarak ikiye ayrılır. Büyük illerde illerin altında en az iki olmak üzere eyaletler olur. Her eyaletin en az üç büyük bölgesi olur. Büyük bölgeler ise en az üç küçük bölgeden oluşur. İl imamı - eyalet imamı - büyük bölge imamı - küçük bölge imamı.

İmamlar işin para kısmından ve maddi anlamda her şeyden sorumludurlar. Küçük bölgelerin parası büyük bölgenin muhasebecisinde toplanır. Her büyük bölgenin bir muhasebecisi, her eyaletin bir muhasebecisi, her ilin bir muhasebecisi... Yapı yukarı doğru bu şekilde sıralanır. Alt üst ilişkisi askeri bir hiyerarşiden daha sistemlidir. Ayrıca toplanan paralar için hiçbir zaman bir esnafa makbuz verilmez.

Bölge imamına ve muhasebecisine sonsuz güven vardır. Bu arada her küçük bölge en az yedi sekiz evden oluşur, kimi bölgelerde on üç, on dört ev bulmaktadır.

Bu arada bir konuyu es geçmemem gerekiyor: Zaman Gazetesi. Her büyük bölgenin bir gazete mesulü bulunmaktadır. Mesulün görevi, mütevelli esnaflar üzerinden gazeteye abone bulmak ve abonelerin takibini yapmaktır. Her mütevellinin gazete hedefi vardır. Tiraj önemli olduğu için okunsun, okunmasın birinin gazeteye abone olması için okuryazar olmasına da gerek yoktur. Söz konusu tirajsa gerisi teferruattır. Abonelikler yıllık yapılır, çoklukla kredi kartıyla yapılan bu abonelikleri iptal etmek de mümkün değildir. Bazı dönemlerde bir esnaf yirmi otuz abone hedefi alır ve bunu gerçekleştirir. Öğrenci evlerinde ev imamları evde kalan her öğrenciyi abone yapmakla mükelleftirler.

Paralel yapı temelini oluşturan talebe boyutu:

İç Anadolu eğitim danışmanı. Eğitim danışmanının altında üniversite mesulü, mezun mesulü, devre mesulü( lise 1, 2, 3, 4), emineri mesulü( hizmet evinde kalmayan kişiler ve evleriyle ilgilenmek amacıyla oluşturuldu), kek mesulü (üniversiteyi kendi ilinde okuyan öğrenciler için oluşturulan yapı), lise mesulü, ilk öğretim mesulü, imam hatim mesulü... Bu şekilde sıralanıp gitmektedir.

İllerin başında il eğitim danışmanı olur ve yapı yukarıdaki hiyerarşiyle aynı şekilde sıralanır.

Büyük illerin altında eyalet eğitim danışmanı (etm) ve onun altında yine aynı hiyerarşik yapıyla eyalet mesulleri bulunur (exm)

Eyaletin altında ise büyük bölge talebe mesulleri (bbtm) ve altlarında büyük bölge (bbxm) mesulleri bulunur.

Büyük bölgenin altında bölge talebe mesulü (btm)... Yapı üstten alta aynı şekilde sıralanır.

Küçük illerde ise il eğitim danışmanının (ed) altında büyük bölge talebe mesulleri ve diğer mesuller... Yapı hep aynı sistem üzerinde inşa edilmiştir.

Her mesulün farklı görevleri vardır. Şimdi verilen görev ve özelliklerini açıklayacağım.

Lise, mezun ve ilköğretim mesulleri paralel yapının omurgasını oluşturur. Bu üç mesullüğün hazırlık kısmını anlattıktan sonra, öğrencinin aile boyutu, öğrencinin ibadet şekli, öğrencinin okuldaki takibi vs. gibi durumları açıklayacağım.

Lise mesullüğü:

Burada amaç Türk Silahları Kuvvetlerine ve Polis Akademisine hazırladıkları öğrencileri göndermektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde her komutanlık kod isimlerle şifrelenmiştir. Deniz Kuvvetleri: Dursun Bey, Hava Kuvvetleri: Hüseyin Bey, Jandarma: Cüneyt Bey, Kara Kuvvetleri: Kürşat Bey. Polis Akademisi ise (pa) kod adıyla geçer.

Bu kısımda lise son sınıfta ya da yeni mezun olmuş kişilerle ilgilenilir. Yetiştirilen öğrencilerin en az iki üç yıl hizmet geçmişinin olması gerekmektedir. Tam beşlik şakirt olmadan öğrenci bu sınavları kazanamaz. Herhangi bir zaafiyet gösterirse süreç içerisinde elenir, kendisiyle ilgilenilmiş gibi gösterilir, ancak sınav aşamasında ve sonrasında herhangi bir şey yapılmaz. Daha önce Fetih okutulurdu (Fetih okutmak demek; sınavda çıkacak soruların öğrencilere okutulup ezberletilmesi demektir). Kopya skandallarından sonra Fetih okutma işlemi ÖSYM'de bulunan Bilgi-İşlem birimindeki paralel devlet elemanları tarafından bir yol bulunarak (kodlama şeması vb. gibi) sınavlarda öğrencilerin yüksek puan alması sağlandı. Sınavlardan sonra mülakat aşamasında çok büyük torpil bulamayanlar dışında, kişi cemaate mensub değilse bu sınavları kazanamaz ve askeri okullarda okuyamaz.

İlköğretim mesullüğü:

Cemaatin en önem verdiği mesullüğün başında gelir. Öğrencinin cemaatsel her türlü donanıma sahip olması için ne gerekiyorsa yapılır. Öğrenci ile abi arasında müthiş bir bağ kurulmaya çalışılır. İlk öğretim öğrencisi için abisi onun her şeyi olmalıdır, hatta anne babasına abi diye seslenen çocuklar olmuştur. Bir abinin dört ya da en fazla beş öğrencisi olur. En az iki üç yıl bu çocuklarla ilgilenilir. Hazırlanan öğrenciler Polis Koleji ya da Askeri Kolejlere yerleştirilir. Sınavlardaki hukuksuzluk ve kopya işlemi burada da geçerlidir.

Mezun mesullüğü:

Bu mesullük diğerlerine göre daha çeşitlidir, çünkü lise, önlisans ve üniversiteden mezun olan herkes bu kapsamdadır. Bölgede kalan her öğrencinin şakirtlik derecesi vardır (2,3,4,5 gibi). Hangi kurumun, hangi birimin ne kadar elemana ihtiyacı varsa, şakirtlik derecesine göre öğrenciler buralara yönlendirilir ve sonraki aşamalarda da göreve gelinceye kadar gereken aşamalar ayarlanır. Örneğin; konsolosluk elemanı alacaktır, devreye hemen konsolosluk birimi girer, İç Anadolu mesulüne söyler o da mezun toplantısında her ile düşen kadro sayısını söyler ve bu kadrolara yerleştirilecek elemanlar belirlenir. Milli İstihbarat Teşkilatı için istenilen kişinin tam beşlik şakirt olması gerekmektedir. İletişimle ilgili oluşturulmuş birimler mevcuttur. Bu birimlerin açtıkları evler vardır, iletişim mezunu olan öğrenciler bu birimdeki kişilerle görüştürülür ve kabul edilirlerse evlere alınır. Evlere alınan bu kişiler bir iki yıl maddi manevi anlamda şakirtik programından geçirilir. Kaymakamlık, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü... Aklınıza kadroyla ilgili ne kadar kurum gelirse, bütün kadro ihtiyacı bu evlerde kalan kişilerle giderilir. Bu evlerde kalan kişinin meslek sahibi olmaması imkansızdır. Öyle ya da böyle mutlaka bir kuruma yerleştirilir.

TSK (lise mesullüğü kısmındaki kodlar burada da geçerlidir. Kürşat Bey, Cüneyt Bey, Temel (önlisans astsubay), Kasım (kara ast subay) Hüseyin, Dursun vs.) gibi kod isimler kullanılır. Önlisans ve lisans mezunlarının alımlarıyla ilgili işlemi yine mezun mesulleri yapar. Mezun mesulleriyle ilgili TSK alımları Doktora-Master olarak kodlanmıştır. TSK alımları için hazırlanan elemanlara Doktora-Master denmektedir. TSK ve Polis Akademisi için hazırlanan ve yönlendirilen kişiler genellikle bölgede vazife yapan kişiler içerisinden seçilir. Seçilen kişilerin önce TC kimlik numarası verilir. TC kimlik numarası ile yapılan güvenlik ve istihbarat araştırması sonucunda kişinin kuruma girip giremeyeceğine karar verilir ve ondan sonra hazırlık aşamasına geçilir. Her sınavda olduğu gibi buralarda da gerektiği durumlarda devreye girilir ve yüksek puan alınması sağlanır.

Adliye için Hakim ve Savcı (hakim ve savcının kod ismi Hasan Bey'dir) dışındaki bütün personel ihtiyacı yine mezun mesulü üzerinden karşılanır. Zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir, şoför, kaloriferci, sosyolog, psikolog, öğretmen, cezaevi idare memuru, hizmetli dahil bütün ihtiyaçlar buradan karşılanır. Zabıt katibinin kodu erkeklerde Zekai Bey, bayanlarda ise Zekiye Hanım'dır. Mübaşirin kodu Beşir Bey, infaz koruma memurunun kodu ise Nafiz Bey'dir.

Adliye birimi diye oluşturulan bir yapı mevcuttur. Bu yapıda diğer yapılarla aynı hiyeraşik benzerlik göstermektedir. Türkiye Adliye İmamı, diğer yedi bölgenin imamları ve bunlarla beraber hareket eden yedi bölgenin talebe mesulleri. Yapı aşağıya doğru sıralandığında yine aynı benzerliği gösterir; İl Adliye İmamları ve İl Talebe Mesulleri. Adliye imamları, adliyede çalışan hakim savcı dışındaki bütün personelden sorumludur. Personelin bursları ve haftalık sohbetleri bu kişi tarafından denetlenir. Evliler maaşlarının yüzde beşini, bekarlar ise maaşlarının yüzde onunu burs olarak vermektedirler. Ayrıca sınavı yeni kazanan bir memur ilk maaşının tamamını bu birime vermektedir. İmamın altında gurup mesulleri ve 5a'lar vardır. Adliyede uçan kuştan bile bu 5a'ların haberi olur. 5a bu birimin en önemli mekanizmasıdır. Adliyedeki çalışan 4 ve 5 dereceli kişilerden adliye çalışanları hakkında yazılı istihbarat toplarlar, önemli davaların dökümünü alıp merkeze götürürler. Hakim ve savcılar sürekli takip altındadır. 5a gözetim mekanizması sürekli çalışmaktadır.

Adliyelere adam yerleştirme işini talebe mesulleri yapmaktadır. Mezun mesulleri buldukları lise, önlisans veya lisans mezunlarını bu birimdeki cemaat abileriyle tanıştırırlar. Tanıştırılan kişilerin yetiştirilmesi ve her şeylerinden bu birimdeki kişiler sorumludur. İlin talebe mesulünün altında, büyük illerde eyalet mesulleri, küçük illerde ise sadece bir il talebe mesulü bulunur. Her mesulün altında gurup abileri bulunur. Gurup abileri adliyede çalışan zabıt katipleri ya da icra müdürleridir. Ankara ilinde Danıştay ve Yargıtay çalışanları da grup abiliği yapmaktadır. Her grup abisinin sorumlu olduğu altı yedi öğrenci vardır. Öğrenciler şakirtlik derecelerine göre guruplandırılırlar. Klavye öğretimi, kaset dinleme, kitap okuma vs. Grup abisi öğrencinin her şeyinden sorumlu olup sınava yakın zamanda son derecesini vererek, derecesine göre önceden belirlenen adliyeye başvuru yapması sağlanır. İlk maaş ve maaşın yüzde beşi ya da yüzde onunun verilmesi konusunda söz alınır. Bu arada cemaatin bütün birimlerinde TC sorgulaması yapılır. İstihbarat ve Emniyet'teki uzantılar bu fişlemeyi yapmaktadırlar.

Danıştay ve Yargıtay'da yapılan sınavlarda Fetih okutma işlemi yapılırken Adliyelerde bu mümkün değildir. Bir önceki Danıştay ve Yargıtay sınavlarında adaylara boş kağıtlar imzalatıldı ve sınav komisyonu tarafından hazırlanan yazılması imkansız metinler boş kağıtlara paralel uzantılar tarafından dolduruldu ve kendi istedikleri kişilerin yerleştirilmesi sağlandı. Bağımsız bir denetleme kurulu devreye girip bundan önceki yapılan sınavları tekrarlatırsa şimdi Yargıtay ve Danıştay'da çalışan personelin hiçbirinin kendilerine verilen metinleri yazamayacakları görülecektir. Bu sınavların şaibeli olduğu bu şekilde pekala ispatlanabilir.

Hasan Bey olarak kodlanan hakimlik ve savcılık birimi en gizli birimlerden birisidir. Hukuk okuyan kişiler mezuniyet sonrası özel cemaat evlerinde kalıp hakimlik savcılık için ilk basamağı geçmiş olurlar.

Birimler hakkında önemli bilgiler

- Lise, ilköğretim ve mezun mesullüğü için TC kimlik numarasını önceden verip kişinin potaya girmesini sağlamak önemlidir.

- Bu üç mesullüğün görev alanında olan öğrencinin annesinin başı Anadolu usulü kapalıysa sorun yoktur, ancak türban şeklinde bağlıysa ya açtırılıp, ya da Anadolu usulü kapatılıp fotoğraf çektirilir ve TC kimliği çekilen fotoğrafla değiştirilir.

- Öğrenci kazandıktan sonra ailesi sıkıntı yaparsa ailesinden gizli görüşülür.

- Öğrenci kazandıktan sonra, kendisini hazırlayan abisi ya da başka bir abi belirlenerek takip edilir. TSK ya da Polis Akademisinde okuyan öğrenciyle her hafta görüşülür. Öğrenci başka bir şehirdeyse ilgili abisi her hafta, ya da iki haftada bir öğrenicinin olduğu şehre gidip, önceden belirlenmiş esnaf evinde altı yedi saat manevi bir programla vakit geçirir. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri özellikle İzmir, Balıkesir, İstanbul ve Ankara seferleri yapan otobüslere bakın, kot ya da keten pantolon giyen, spor giyimli gözcü şakirt abilerle mutlaka karşılaşırsınız. Şehir dışına çıkan abinin bütün yol masrafı ve diğer giderleri öğrenciyi hazırlayan bölge tarafından karşılanır. Okul bitene kadar bu işlem böyle devam eder. Her bölgenin doktoru vardır. Doktorun görevi kazanan öğrencilerin gözcülüğünü yapan kişilerle görüşmek maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve durum değerlendirmesi yapmaktır. Doktor, TSK ve Polis Akademisinde okuyan öğrencilerin takibini gözcü abileriyle yapar. Haftasonu işi de denen bu işin takibi için doktorlara ayrı bir fon oluşturulur, maddi anlamda öncelik doktorlara verilir. Bu iş için bütün gider, yol parası ve rehberlik parası muhasebeciden alınır.

- Öğrenciler okulu bitirdikten sonra birimlere devredilir (Birimler Emniyet ve TSK birimleridir. Bu özel birimlerdeki kişiler hücre yapılanmasına aldıkları TSK ve Emniyet personellerini tek kişi ya da iki, üç kişilik guruplarla takip ederler. Birimlerin abileri bölgelerde uzun yıllar görev yapmış cemaat mensupları içerisinden seçilir. Birime giren herkes ya bir dershanede ya da bir devlet kurumunda çalışıyordur. Dershanelerin kapanması bu yüzden de büyük sıkıntı oluşturacaktır. Dershane bu örgütün can damarını oluşturmaktadır. Cemaatin insan kaynağı dershanelerden karşılanır.)

- Öğrenci ibadetini ima ile yapar. Okurken de göreve başladığında da ima yoluyla ibadet eder. Abdest teyemmüm ile alınır, toprak yoksa duvar kullanılarak teyemmüm yapılır. Namaz için üç nokta seçilir ve üç noktaya bakarak kılınır. Uyurken, derste otururken, ya da kitap okurken kıbleye dönmüş şekilde üç ayrı nokta seçer ve ibadetini bu şekilde noktaları takip ederek kıyam, rüku ve secde şeklinde gerçekleştirmiş olur.

- Öğrenci okulu bitirdikten sonra yeterli donanıma sahip değilse birim tarafından kabul edilmez. Bu kişi kendisini gönderen bölge ve abileri tarafından aynı şekilde takip edilir, ta ki birim kendisini kabul edene kadar. Birimin kabul etmediği kişi artık arızadır ve "ümit" ismiyle kodlandırılır.

- Hizmet ya da paralel devlet dediğimiz yapılanma içerisinde bölgesinden birimlerine kadar herkes müstear isim kullanır. Herkesin bir kod ismi vardır. Kod isim kullanan her abinin kendi üstüne kayıtlı olmayan bir telefonu vardır. Ülkemin tertemiz insanları adınıza kayıtlı kullanılan başka hat var mı yok mu bunu mutlaka sorgulayınız.

Mezun mesulünün diğer görevi "POMEM" diye adlandırılan lisans mezunlarının polis olmasını sağlamaktır. Önceki senelerde bütün sorumluluk mezun mesulüne aitti. Mezun mesulü adayın derecesini verir ve verilen bu dereceye göre polis olması sağlanırdı. Kazandıktan sonra okula başladığı gün ya da önceki gün polis okullarının bulunduğu illerdeki "POMEM" birimine teslim edilirdi ve mezun mesulünün görevi burada biterdi. Daha sonra "POMEM" birimi yeni sistem geliştirdi ve alınacak kişiler bu birim tarafından görülüp mülakat yapıldı. 3, 4 ve 5 olan dereceler bu kişiler tarafından verildi. Altı aylık eğitim süresince hafta sonları yapılan organizasyonlarla sınıf sınıf çoğu zaman gizlilik bile olmaksızın bir araya geliniyor. Burada da her sınıfın cemaat mesulü bulunmaktadır. Okul bittikten sonra kura çekimi yapılır ve gittikleri illerde mevcut sistemli yapıdaki elemanlarla tanıştırılır ve aktif paralellik görevine başlar. Sıradan polisler için ayrı, polis akademisinde okuyanlar için ayrı gruplar mevcuttur. Polis Akademisinde okuyanlar TSK'nın üst personeliyle aynı statütedir. Gizlilik ve ibadet şekli aynı şekilde olur.

Devre mesullüğü:

Devre mesullerinin görevi ise lise mesullerine öğrenci hazırlayıp devretmektir. Ayrıca polis meslek yüksek okullarına öğrenci hazırlamayı da bu mesullük yapmaktadır. Aynı yöntemlerle hazırlanan PMYO adayı sınavı kazandıktan sonra PMYO öğrencilerini takip eden birime devredilir. PMYO öğrencileri bölge tarafından takip edilmez, bu kişiler için ayrıca şehir dışına çıkılmaz. Bütün sorumluluk artık PMYO birimine aittir ve PMYO biter, görev yeri belli olur. Yine paralelliğe aktif olarak başlanmış olur.

Cemaatin bütün birimlerinde maaşın belli bir oranının burs olarak verilmesi vardır. Tabii ki bu da gizlilik esasına göre yapılır.

Üniversite mezun mesullüğü:

Bu mesullüğün temel amacı hizmet evlerine yeni kişiler kazandırmaktır. Cemaat evlerinde kalan kişiler okullarındaki kişileri evlerine yemeğe davet edip farklı aktiviteler gerçekleştirip cemaati sevdirmeye çalışırlar. Kimi zaman bu yurt içi gezileri olarak da kendisini gösterir. Bu mesullüğün farklı bir boyutu da cemaat evlerinde kalan kişilerden kendi sınıflarında okuyan kişiler hakkında toplanan istihbarattır. Her üniversite mesulünün elinde bütün üniversite listesi bulunur. İsim isim kiminle ilgilenilebilir kiminle ilgilenilemez, her boyutuyla araştırılması yapılır. Kim ülkücüdür, kim solcudur, kim ak partilidir, kim hangi cemaate mensuptur. Havuzda toplanan bu bilgileri Milli İstihbarat Teşkilatı bile toplayamaz. Karşımızdaki olağanüstü bir sistemle oluşturulmuş devasa bir örgüt bulunmaktadır. Bu süreçte sanırım herkes bunu çok derinden hissetti ve yaşadı. Bu örgüt eğitimde ve bürokraside dünyanın en geniş ağına sahip bir örgüttür. Bugün artık paralel devlet demek yanlış olur, devletin en stratejik yerlerinde var olup devletten daha büyük bir devlet haline gelmiştir. Unutmayalım ki her dörtlük ve beşlik cemaat mensubu aynı zamanda bir fişleme ustasıdır. Yazacaklarımın ardı arkası kesilmeyecekmiş gibi, yazdıkça büyük tablo daha net olarak ortaya çıkıyor. Son olarak şunu belirtmeliyim ki; cemaatin başka cemaatlere de tahammülü yoktur. Cemaat her yerde olmak, her yeri virüs gibi kaplamak istiyor. Cemaat tek egemenliğin kendisinde olmasını istiyor. Başka cemaatlere mensup kişiler 6 derecesi ile kodlanmıştır. Çoğu zaman 6 demek devlet memuru olamamak anlamına gelmektedir.

Diğer bütün mesullüklerde sistem aynı şekilde işlemektedir. Sistemin uygulanış biçimi farklı olabilir, ancak her şey bu temel esaslara göre dizayn edilmektedir."

Odatv.com

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Abdülhamit Karaca 4 yıl önce

Allah bu her iki zihniyetin(AKP+Cemaat) kökünü kurutsun.Allah bunlari daha cok bir birine düsürüp isledikleri bütün hainliklerin foyalarini ortaya döktursun ve islahlari kabil deyil ise kahrü perisan etsin.Amin.