Kutlu Kağan Dalkılıç
Kutlu Kağan Dalkılıç
Yazarın Makaleleri
İHSAN ELİAÇIK BİZİ TARİH’E SORSUN
İhsan Eliaçık, bugünlerde Türk tarihine ve kadim mefkurelerine 'din” kılıfıyla saldırmaya çalışıyor. Rahatsızlığı belli, operasyonlar O'nun canını hayli sıkmış görünüyor. Eliaçık bir tweet atarak öfkesini ve Türk müslümanlığı...
MÜNİR ÖZKUL’UN ESKİ TÜRKİYE’Sİ
Münir Özkul bugün rahmet-i rahman'a kavuştu geriye ise birçok emanet bırakarak göçtü. Bize yani insanlığa büyük bir miras bırakarak yeryüzüne veda etti.. 'Siyaset ve ticaret önemli olana itibar eder; ilim ve irfan ise değerli olana”.....
DEMOKRASİLERDE POPÜLİZM PARADOKSU
Demokrasi bugüne kadar yaşanan süreçte hiç şüphesiz insanlık tarihinin en önemli kazanımlarından birisidir. Her yönetim sistemi gibi elbette demokrasinin de avantaj ve dezavantajları vardır. 'Popülizm” kimi durumlarda avantaja kimi durumlarda...
SİYASET VE SİYASET’TE ‘İYİ’ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME
İnsan şüphesiz maddi ve mânevi olarak canlı bir varlık, ruh ve beden dualitesinden oluşan bir çatışmalar bütünüdür. Maddi yanı onun hayvan türleri ile arasındaki ilişkiyi de ortaya koyar. Mânevi yanı ise içerisinde ihtiraslara dair kötülükler...
NEVZAT KÖSEOĞLU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Nevzat Kösoğlu 4 yıl evvel elim bir hastalıkla Hakk'ın rahmetine kavuştu, birkaç gün evvel onu hüzünle yâd ettik. Ortaya koyduğu mücadelesi ve eserleri ile adeta bir mütefekkir, hakiki bir aydın sıfatını tekrar bizlere hatırlattı....
YENİ PARTİ'NİN OMURGASI LAİK ŞEHİRLİ MİLLİYETÇİLİK
Türkiye, din ve örf temelli muhafazakâr sosyal yapının hakim olduğu bir ülke. Karşıt pozisyonda ise kabaca laik ve batılı kültürel kodları ağır basan bir azınlık var. İdeolojik yapılanmalar, bugüne kadar kendini bu iki alan içerisinde...
ŞERİF MARDİN VE CEMAATLER MESELESİ
Şerif Mardin, Türk sosyolojisine damga vurmuş önemli bir sosyal bilimci. Din sosyolojisi üzerine önemli çalışmalar yapmış, buhranlı geçiş dönemlerinde dinin toplumsal hayattaki yerini ortaya koymaya çalışmıştı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e...
MİLLİYETÇİLİK VE KEMALİZM’DE MODERNLEŞME
Türk milliyetçiliği ile Kemalizm arasında bugünlerde ideolojik geçirgenlik veya kaymadan söz ediliyor. Vedat Bilgin tarafından gündeme getirilen bu iddia, ilk bakışta oldukça masum ve makul karşılanabilirken, kavramlarla değerlendirildiğinde...
İSLAMOFOBİ’NİN TARİHİ ANLAMI TÜRKLER
İslamofobi bugünlerde dünyada oldukça fazla konuşulan bir konu, özellikle Avrupa için ciddi bir mesele olma durumunu koruyor. Batı dünyası İslamofobi etkisiyle bir takım sıkıntılarını çözmeye hatta kendi iç ayrılıklarını birliğe tevdi...
MUHSİN BAŞKAN VE SİYASETTE AHLAK!
Dönem çatışmalar dönemiydi, seksenli yılların hemen öncesi; onlar dönemin en hızlısı, en korkusuzu, geleceği en hesapsız, gençliği baharlarda solan, taşralı Anadolu çocuklarıydılar… 78 kuşağıydı onlar, ülkücü hareketin sokakta,...
TÜRK SİYASET GELENEĞİNDEKİ AÇMAZLAR
Türk siyasi geleneğinin en büyük açmazlarından birisi; kurumları siyasi sistem ve düzen üzerinden değiştireceğine ve böylece memleketi kurtaracağına inanmasıdır. Ancak memleketin esas sorunlarının siyasi ve bürokratik reformlardan ziyade...
PARLEMENTER SİSTEM CANIMIZA YETTİ(!)
2. Abdulhamid Han'ın beşinci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu çok sıradışı bir konuşma yaptı; akademik olarak yeterliliği olmadığı sistemler üzerinde yüksek bir özgüvenle şu sözleri kullandı: ''parlamenter sistem canımıza...