Erol ÇALI
Erol ÇALI
Yazarın Makaleleri
KIRIM TÜRK'ÜNE SÜRGÜN KADER OLDU
Tarih boyunca zalimlerin kavgasında ezilenler daima mazlumlar olmuştur. II.Dünya Savaşı da zalimlerin kibir yarışından başka bir şey değildi. Hitler'in Avrupa'daki rakibi Yahudiler değildi, ama en büyük zulmü onlara yaptı. Sovyet...
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE ARZ-I MEV’UD
Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmuştu: 'Doymak bilmeyen hayvanların yiyecek çanağına üşüştüğü gibi diğer milletlerin de sizin üzerinize üşüşmeleri yakındır. Bir sahabe: 'Ey Allah'ın Rasulü! Bu durum, o gün Müslümanlar...
ÇANAKKALE ZAFERİNİ NASIL ANLAMALI?
Çanakkale Savaşı, Haçlı zihniyetinin, 1071 Malazgirt'ten bu yana en güçlü ve en kararlı şekilde, İslam dünyasını yok etmek ve özellikle bu coğrafyanın on asırlık hamisi Müslüman Türk milletini Anadolu'dan silmek için bütün...
MİLLET OLARAK MİSYONUMUZ
Dünya gözüyle değil, gönül gözüyle kainatı ve hadiseleri bir kitap gibi okuyan, hislerini kelime kalıplarına döküp, cümleden heykellerle karşımıza diken, karanlık gibi zannettiğimiz aydınlık aleminden, aydınlık zannettiğimiz karanlık...
Vefa’nın Vefasızdan Ayrıldığı Yer Halep
Halep'in sıradışı bir şehir olduğu adından bellidir. Hz.İbrahim'in Şehba adında bir ineği vardır. Şehba'nın sütünü ev ahalisine vermez, sadece fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Fakirlerden biri sütü alıp giderken, bir...
AHISKA SÜRGÜNÜ-GİZEMLİ BİR MEKTUBUN HİKAYESİ
Tarih boyunca, yaşadığı toprakların çilesini çeken ama en çok mağdur edilen bir millet varsa, o da Türkler'dir. Bütün dinlerin ve milletlerin sığındığı en huzurlu ve emniyetli liman olmuştur Türkler yurdu. Belki de o yüzden Efendimiz...
KERBELA’YA HİKMET NAZARIYLA BAKIŞ
Hz.Hüseyin(r.a), Hicretin dördüncü yılı, Bedir savaşından iki yıl sonra, 626'da doğdu. Doğduğu gün Efendimiz(sav), Hz.Fatıma anamızın evine gelir, Hz.Ali'ye; 'Torunuma ne ad koydunuz?” der. Hz.Ali; 'Ben adını Harp düşündüm,...
15 TEMMUZ MEL'UN KALKIŞMASI BAŞARILI OLSAYDI?
İki bin yıllık devlet kültüründe, Türk devletlerini veraset usulü olmayışı daima zayıflatmış, yıkılışın eşiğine getirmiştir. Devlet kutsal, Hakan da Kut'tur. Yani güçlü olan şehzadenin bileğinin ve zekasının gücüyle, tahtı...
VATANDAŞLIK VERMEK,VATANI VERMEK MİDİR?
Son günlerde ülkemizde Suriyeli mültecilere söz verilen vatandaşlık meselesi bir hayli tartışmaya yol açtı. Harareti henüz inmiş değil. Milliyetçi ve Kemalist kesimler, Suriyelilere vatandaşlık vermeyi, vatan toprağını satmak olarak düşünürken,...
NAMAZ KILMAYAN HAYVAN MIDIR?
'…Hiçbir varlık yoktur ki, O'nu hamd ile tesbîh etmesin. Fakat siz, onların tesbihini anlamazsınız…” (İsra Suresi, 44.Ayet) "Namaz dinin direğidir, kim onu terkederse dinini yıkmıştır." (Acluni, Keşful Hafa, II/31) Namaz, dinin...
Laikliğe Layık Değiliz
Bir kısırdöngü olan Laiklik meselesi, tartışanların samimi olmadığı, kendi arzu ve heveslerine perde yaptığı çok bilinmeyenli bir denklem. Ne savunanlar laikliği biliyor, ne de tenkit edenler. Laiklik, ne İslam'ın zıttı, ne de benzeridir....
MÜSEYLEMET’ÜL KEZZAB’IN İNTİKAMI
Efendimiz (sav), bir Hadis-i Şerif'te şöyle buyurmuştur: 'Necid'de bir seytan zuhur edecek, onun fitne ve fesadından bütün Arap toprakları sarsılacaktır.” (Zeyni Dehlan, ed-Dürerü's-Seniyye,Sh:54) Allah Resulü (sav)'in...