Yandaşın, Bakan’a sallamasının nedeni bakın ne çıktı

 

GEN­ÇLİK ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın va­li, bü­rok­rat, işa­da­mı önü­ne ge­len her­ke­si azar­la­ma­sı­na kı­zan Ye­ni Şa­fak ga­ze­te­si ‘A­rı­za Ba­ka­n’ di­ye ha­ber yap­tı. Al­bay­rak Gru­bu­’ nun ya­yım­la­dı­ğı ga­ze­te­nin Kı­lı­ç’­ı he­def al­ma­sı­nın ar­ka­sın­dan “bü­rok­rat kav­ga­sı­” çık­tı. Kı­lı­ç’­ın, 310 bin öğ­ren­ci­nin ba­rın­dı­ğı Yük­se­köğ­re­tim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu (YURT-KUR) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne, ila­hi­yat­çı öğ­re­tim üye­si­ni ata­ya­bil­mek için, AK­P’­nin et­ki­li bü­rok­rat­la­rın­dan Ha­san Al­bay­ra­k’­ı gö­rev­den al­ma­sı kriz ya­rat­tı.

“Ya ben, ya o…”

Yak­la­şık 10 yıl­dır YURT-KUR Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ya­pan Ha­san Al­bay­ra­k’­a, yurt­la­rın ye­ni­len­me­si ve ye­ni yurt­lar açıl­ma­sı ko­nu­sun­da Baş­ba­kan bü­yük des­tek ver­di. Su­at Kı­lı­ç’­ın, ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Al­bay­rak ile an­laş­maz­lık baş­la­dı. Kı­lı­ç’­ın, Al­bay­ra­k’­ı gö­rev­den al­mak için gön­der­di­ği üç ka­rar­na­me Baş­ba­ka­n’­dan dön­dü. Bu­nun üze­ri­ne Kı­lıç, “Ya ben, ya o” de­di ve so­nun­da Al­bay­ra­k’­ın gö­rev­den alın­ma­sı­na iliş­kin ka­rar­na­me Baş­ba­ka­n’­a ye­ni­den gön­de­ril­di. Al­bay­ra­k’­dan bo­şa­la­cak ge­nel mü­dür­lü­ğe ila­hi­yat pro­fe­sö­rü Re­cep Kay­mak­ca­n’­ın atan­ma­sı­na iliş­kin ka­rar­na­me de Baş­ba­kan­lı­k’­a su­nul­du.

Uz­man­lı­ğı din…

Önü­müz­de­ki haf­ta baş­la­ma­sı bek­le­nen Kay­mak­ca­n’­ın, 3 yıl li­se­de Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Bil­gi­si öğ­ret­me­ni, ha­len Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si’n­de pro­fe­sör ola­rak ola­rak gö­rev yap­tı­ğı bil­di­ril­di. Kay­mak­ca­n’­ın aka­de­mik uz­man­lık ve il­gi alan­la­rı­nın “Kar­şı­laş­tır­ma­lı din eği­ti­mi, ço­ğul­cu­luk ve din eği­ti­mi, in­san hak­la­rı, di­ni öz­gür­lük­ler ve din eği­ti­mi, din eği­ti­min­de prog­ram ge­liş­tir­me ve de­ğer­len­dir­me, de­ğer­ler eği­ti­mi, genç­le­rin de­ğer­le­ri ve di­ni yö­ne­lim­le­ri­” ol­du­ğu öğ­re­nil­di.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.