Sosyal Medya da özgürlüğe denetim baskısı

Sos­yal pay­la­şım si­te­le­rin­de ‘mu­ha­lif-eleş­ti­re­l’ ha­ber ve yo­rum­la­rın önü­ne geç­mek için ‘de­ne­tim bi­ri­mi­’ oluş­tu­rul­du. Baş­ba­kan­lı­ğın, tüm ba­kan­lık­la­ra ver­di­ği ‘sos­yal med­ya ta­ki­bi­’ ta­li­ma­tın­dan son­ra Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı da de­ne­tim bi­ri­mi ya­pı­lan­ma­sı­na git­ti. TİB İn­ter­net Dai­re Baş­kan­lı­ğı Bi­linç­len­dir­me Mer­ke­zi kur­du. Baş­kan­ve­ki­li Os­man Ni­hat Şen ve BTK 2. Baş­ka­nı Ay­han Bey­do­ğa­n’­ın ko­or­di­nas­yo­nun­da 23 mil­yon öde­nek ay­rı­lan bi­ri­me tam yet­ki­li ola­rak İl­han Eyi­oğ­lu ve Ba­hat­tin Vi­din­li gö­rev­len­di­ril­di. Hız­lı bir şe­kil­de or­ga­ni­ze edi­len bi­rim için An­ka­ra Bal­ga­t’­ta bi­na ki­ra­lan­dı. Ken­di bi­na­sı­nı yap­tı­ran Za­man-Ci­han Ha­ber Ajan­sı­’nın bo­şalt­tı­ğı bi­na Bi­linç­len­dir­me Mer­ke­zi için tu­tul­du. Bi­rim için ele­man ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor. An­cak Tİ­B’­de­ki kad­ro­lar­da ce­ma­at ya­pı­lan­ma­sı ol­du­ğu­nu dü­şü­nen AK­P’­li­ler, ye­ni bi­rim­de de bu ki­şi­le­rin et­ki­li ol­ma­sın­dan en­di­şe edi­yor. Ye­ni bi­ri­min ça­lış­ma­la­rı için ba­zı fir­ma­lar­la özel söz­leş­me ya­pı­la­cak ve hiz­met alı­mı ya­pı­la­cak. Bi­rim, ya­kın ge­le­cek­te en kri­tik bil­gi top­la­ma mer­ke­zi ola­cak. Sos­yal med­ya ya­kın­dan ta­kip edi­le­cek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.