Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda yeni bir torba yasa teklifi görüşülmeye başlandı. 29 maddelik teklif içinde Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı’na, hazineye ait taşınmazları bedelsiz kullanma izni verilmesi de bulunuyor. Yasa teklifi, bu kurumların bedelsiz kullanımına tahsis edilen yerlerle ilgili daha önceki kullanım hakkının bedelsiz kullanıma çevrilmesini içeriyor. 

"TÜRGEV yasası’

Meclis Plan Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin bu maddeyi "TÜRGEV düzenlemesi’ olarak niteledi ve "Yasa ile yeni bir Türgev doğuyor, kamuya ait malların aktarımı için yeni bir yasa çıkarılıyor” iddiasında bulundu. 

Komisyon üyesi ve MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da Yeşilay Vakfı’nın kurulmasına ilişkin düzenlemenin bir önceki torba yasanın içinde olduğunu ve Vakfın kurulmasına ilişkin kararın 18 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayınlanmasının hemen ardından bu teklifin Meclis gündemine geldiğini söyledi.  Yeşilay yönetiminde  AK Partili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimlerin olduğunu söyledi. 

CHP'nin yeni teklifin içeriğiyle ilgili benzetmesinin konusu olan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak'ın yönetim kurulunda yer aldığı bir vakıf. TÜRGEV üniversite olan her şehirde yurtlar ile örgün eğitim kurmayı amaçlayan bir kuruluş olarak kendini tanımlıyor.

Yeşilay Vakfı’na 15 milyon lira ödenek

Yasa teklifi Türkiye Yeşilay Vakfı’na amaçlarını gerçekleştirmek üzere her yıl Ocak ayı içinde aktarılmak üzere Sağlık Bakanlığı bütçesinden ödenek aktarılmasını öngörüyor. Bu tutar 2015 yılı için 15 milyon lira olacak, takip eden yıllarda ise her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesi hükümleri uyarınca yeniden belirlenecek.

İnternet düzenlemesinde geri adım yok

Teklif internet erişiminin sınırlandırılmasına ilişkin hükümler de içeriyor. Anayasa Mahkemesi tarafından Ekim ayında " Telekomünikasyon İletişim Başkanı tarafından içeriğin engellenmesini"öngören yasa iptal edilmişti. Torba yasa teklifi bakanlara ve Başbakan'a "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bakanlar ve Başbakan'ın içeriğin engellenmesi kararı verebilmesini" içeriyor: 

“Hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başbakanlık veya Milli Güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı Başkanlık tarafından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulur.” 

Yasa teklifi içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılara 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar idari para cezası verilmesini de öngörüyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Yasa teklifi Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulması ve 244 kadro tahsis edilmesini öngörüyor. Teklife göre yeni kurulacak üniversitenin mütevelli heyetine ise Sağlık Bakanlığı Müsteşarı başkanlık edecek. Muhalefet ise bu maddeye de tepkili. Bakanlık üniversitesi kurulduğunu söyleyen muhalefet milletvekilleri "Yapılan bu düzenlemeyle hükümet, parti üniversitesi kurulmak isteniyor” görüşünü savunuyor.

Teklif ayrıca İGDAŞ hisselerinin özelleştirilmesi ile  dağıtım bölgelerinde kayıp kaçak oranlarının yeniden belirlenmesinde EPDK yetkili kılınıyor. 

Kaynak: Al Jazeera