MHP Cumhurbaşkanlığı seçimleri için meydanlara iniyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,  "Cumhurbaşkanlığı makamına çıkma iştiha ve ihtirasını bir türlü gizleyemeyen Tayyip Erdoğan, miting meydanlarındaki " siyasi büluğa ermemiş " çıkışları ve abartılı değerlendirmeleriyle bunu ortaya koymaktadır. Erdoğan hak etmediği bir makamı büyük bir özlemle bekleyen sonradan görmeden farksızdır. Erdoğan'ın günlerdir sürdürdüğü haşin ve hoyrat seçim kampanyası ile Ekmeleddin Bey'in suhulet ve olgunluğu, ikisi arasındaki yaman farkı net bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi

 

 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı - Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın,  "Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik MHP'nin çalışmaları" hakkında yaptığı yazılı basın açıklamasında "Cumhurbaşkanlığı seçimine bile kavga kültürünü ve gündelik siyasetin gerginliğini uzlaşmaz bir tutumla taşıyan Başbakan'a inat MHP; bütün toplum kesimleri arasında sevgiyi, güveni, huzuru, kardeşlik ve barışı ekmeği dillendirecektir.Kampanyayı bir tür sinir harbine çeviren Başbakan ve AKP'nin gerginlik politikalarına karşılık MHP, siyasetin atmosferini yumuşatacak ve iktidarın beklentilerini boşa çıkaracaktır" dedi.

 

Yalçın, "Bilindiği gibi cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu 10 Ağustos'ta yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu, tarih” bir süreçten geçen Türkiye'nin geleceği, birlik ve bütünlüğü açısından belirleyici olacaktır. 

 

MHP bu gerçekten hareketle sürecin başından beri gereken titizliği göstermiş, bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başarılı girişimleri neticesinde muhalefet partileri bir araya gelmiş ve bütün Türk milletini temsilen bir çatı aday üzerinde mutabakata varılmıştır. Genel Başkanımızın başlattığı bu süreç Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alternatif cumhurbaşkanı adayı seçeneğini somutlaştırmış, neticede üzerinde uzlaşmaya varılan Ekmeleddin İhsanoğlu ismi kamuoyuna takdim edilmiştir" dedi.

 

 "AKP'nin adayı Başbakan Erdoğan'ın eşit şartlarda seçime gitmeyi göze alamayıp bulunduğu makamın ve devletin imk‰nlarını, emrindeki bürokrasiyi alabildiğine ve adaletsizce kullandığı bir zamanda, başta MHP olmak üzere Türk milletinin adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu ismi üzerinde mutabakata varan siyasi partilerin bundan sonra gösterecekleri performans büyük önem arz etmektedir" diyen Yalçın, " Sayın İnsanoğlu'nun sürdürdüğü seçim kampanyasına partimizin yönetim kademesiyle, teşkilatlarımız ve mensuplarımız ilk günden beri bütün varlıklarıyla destek vermektedir. Bununla birlikte kampanya çalışmalarına daha güçlü ve etkin katkıda bulunmak üzere; milletvekillerimiz, asil yedek ayrımı olmaksızın yüz kişilik MYK üyelerimiz, daha önceki yasama dönemlerinde görev almış milletvekillerimiz de sahaya inecek, Sayın İhsanoğlu'nun yanında olduklarını kuvvetle hissettireceklerdir. 

 

Bu amaçla Genel Merkezimizin görevlendirdiği yöneticilerden oluşan 2, 3 ve 4'er kişilik çalışma grupları 12 Temmuz 2014 tarihinden itibaren çalışmalarına başlayacaktır. MHP yönetici kadrosu ile il ve ilçe teşkilatları, 10 Temmuz 2014 tarihli Genel Başkanlık genelgesi doğrultusunda bulundukları bölgelerde cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili faaliyetlere iştirak edecek ve organizasyonlara katkıda bulunacaktır" açıklaması yaptı.

 

 

 "TÜM TÜRKİYE TARANACAK" 

Yalçın, şunları söyledi: "MHP kadroları ve mensupları  kampanya çerçevesinde bütün Türkiye'yi tarayacaklar, vatandaşlarımızla kucaklaşacaklardır. MH P; mill” mutabakat adayının sağladığı üstünlüğü takviye etmek, Erdoğan'ın peşinen kazanacağına inandığı ve kamuoyuna zaferden emin imajı vermeye çalıştığı seçimi AKP için yenilgiye dönüştürmek ve Erdoğan sultasına son vermek üzere halkın arasında olacaktır. İktidarın devlet ve havuz medyasıyla desteklenen bol finansmanlı miting şovlarına karşılık vatandaşlarımızla bire bir temas h‰linde olacaklardır. 

 

 MHP kadroları, seçim süreci başladığından beri Başbakan Erdoğan'ın ve partisinin halkın algı sına ektikleri olumsuzluk tohumlarını temizleyerek siyaset platformuna bulaştırılan gerginliği yumuşatacak, seçimin 10 Ağustos'a kadar şölen ve demokrasi yarışı havasında sürdürülmesine çaba gösterecektir.  

Cumhurbaşkanlığı seçimine bile kavga kültürünü ve gündelik siyasetin gerginliğini uzlaşmaz bir tutumla taşıyan Başbakan'a inat MHP; bütün toplum kesimleri arasında sevgiyi, güveni, huzuru, kardeşlik ve barışı ekmeği dillendirecektir.

 

Kampanyayı bir tür sinir harbine çeviren Başbakan ve AKP'nin gerginlik politikalarına karşılık MHP, siyasetin atmosferini yumuşatacak ve iktidarın beklentilerini boşa çıkaracaktır. 

 

MHP'nin seçim kampanyasına aktif katılmadığını ve katkısının olmadığını iddia edenlerle bunun böyle olmasını ümit edenler bilmelilerdir ki partimiz, başından beri inisiyatifini elinde bulundurduğu süreci AKP'nin bulandırmasına fırsat vermeyecek ve aleyhte propagandaları bertaraf edecektir

MHP, başından beri sürecin en yapıcı ve etkin aktörü olarak mutabakat zemininin teşekkülüne ve AKP adayının alternatifsiz olduğuna dair algı yaratma çabalarının etkisizleştirilmesine katkıda bulunmuştur. 

 

MHP sahada oldukça, Ekmeleddin Bey'in şahsında temerküz eden mill” mutabakat anlayışı, cumhurbaşkanlığı seçim sürecini güven ve huzur içinde 10 Ağustos'a taşıyacaktır. 

 

Neticede zafer Türk milletinin ve mill” mutabakat adayının olacaktır. Milletimiz, varlığına yönelen gayri mill” tehdidin Çankaya Köşkü'ne yuvalanmasına izin vermeyecektir.

 

Zaten ismi kamuoyuna takdim edildiği günden beri mill” mutabakat adayı Ekmeleddin Bey gündemi sürüklemektedir. Ekmeledin Bey, siyasetin Tayyip Erdoğan yaftalı ezberlerini bozmakla kalmamış, Erdoğan'ın elinden inisiyatifi de almıştır. Artık kamuoyu Erdoğan'ın ne söyleyeceğini genellikle bildiğinden Ekmeleddin Bey'in ağzından çıkanları merak etmektedir. 

 

 

" TAYYİP ERDOĞAN ÇATIŞMA KÜLTÜRÜNDEN BESLENME ALIŞKANLIĞINI BURADA DA SÜRDÜRMEKTEDİR 

Ekmeleddin Bey, konuşmalarında cumhurbaşkanlığı makamının anayasal çerçevesini büyük bir olgunlukla çizerken ve rakiplerinden takdire şayan bir siyasi nezaketle söz ederken Başbakan Erdoğan kendisini kötülemekle vakit kaybetmektedir. 

 

Bu yüzden Tayyip Erdoğan kendi cumhurbaşkanlığı adaylığının ve sergileyeceği vizyonun çerçevesini çizmekten çok, rakibine saldırıp onu gözden düşürmeye çalışmaktadır. 

 

Öteden beri siyasi nezaketten mahrum biri olan Sayın Başbakan, gerginlikten ve kutuplaşmadan beslendiği için cumhurbaşkanlığı seçim atmosferini de siyasi partiler için hoyrat bir genel seçim havasına döndürme çabasındadır.

 

Sayın Başbakan'ın geçmiştekileri ve mevcudu da içine alacak biçimde cumhurbaşkanlığı makamı üzerinde "vazo, saksı, vitrin" gibi nitelendirmeleri kullanarak yaratmaya çalıştığı negatif algı, bizzat bu makamın yüceliğini hedef almaktadır.

 

Tayyip Erdoğan'da cumhurbaşkanı adayında bulunması gereken vakar ve olgunluktan hiçbir emare görülmemektedir. Bilakis Erdoğan'ın tutumu; sahip olmak istediği oyuncağın satın alınmasını isteyen hoyrat, sabırsız ve huysuz çocukların sergilediği hamlık ve tahammülsüzlüğe benzemektedir. 

 

Aslında Tayyip Erdoğan'ın rakibi hakkında takındığı yakışıksız tavır, inisiyatifin elinden gittiğinin delilidir. Kendinden ve sonuçtan emin havası yaratmak için takındığı alaycı ve aşağılayıcı üslup; şuuraltındaki güvensizlik, şüphe ve kaybetme korkusunu ele vermektedir.

 

Tayyip Erdoğan çatışma kültüründen beslenme alışkanlığını burada da sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine bu alışkanlığı taşıyarak Türk milletinin birliğini ve Türk devletinin onurunu temsil eden bu yüce makama zarar vermektedir. Köşk'e çıktığı takdirde şimdiden nasıl ötekileştirici ve kavgacı biri olacağı ve bu makamın gereklerinden uzak tutum takınacağı açıkça belli olmaktadır.

 

Cumhurbaşkanlığı makamına çıkma iştiha ve ihtirasını bir türlü gizleyemeyen Tayyip Erdoğan, miting meydanlarındaki "siyasi büluğa ermemiş" çıkışları ve abartılı değerlendirmeleriyle bunu ortaya koymaktadır. Erdoğan hak etmediği bir makamı büyük bir özlemle bekleyen sonradan görmeden farksızdır.

 

Erdoğan'ın günlerdir sürdürdüğü haşin ve hoyrat seçim kampanyası ile Ekmeleddin Bey'in suhulet ve olgunluğu, ikisi arasındaki yaman farkı net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

 

10 AĞUSTOS'TA BUNLAR YARIŞACAK

Anlaşılmaktadır ki 10 Ağustos'ta:

Bilgiyle - Cehalet

Beyefendilikle - Külhanbeylik

Dindarlıkla - Din istismarcılığı

Dürüstlükle - Şaibe

Demokratlıkla - Despotizm

Demokrasiyle - Dikta

Hukukun üstünlüğüyle - Kandil yasaları

Adaletle - Adaletsizlik

Hakkaniyetle - Ayrımcılık

Hoşgörüyle - Zorbalık

Uzlaşma kültürüyle - Partizanlık

Sevgi ile nefret 

Görmemişlikle - Görgü

Nezaketle - Hoyratlık

Samimiyetle - Riya 

 yarışacaktır. "

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.