Koruyucu: PKK bölgenin jandarması oldu
Köy Ko­ru­cu­la­rı Fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Se­yit­han Ka­ra­dağ, te­rör ör­gü­tü PKK’­nın bas­kı­la­rı yü­zün­den köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ni bı­rak­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı öne sür­dü. “On­lar le­gal, biz il­le­gal ol­du­k” di­yen Ka­ra­dağ şöy­le ko­nuş­tu: “Ör­güt Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da­ki­ yer­le­şim yer­le­rin­de ade­ta po­lis ve jan­dar­ma gi­bi gi­bi gö­rev yap­ma­ya baş­la­dı. Kon­tro­lü el­le­ri­ne al­mış­lar. Kim­se de ka­rış­mı­yor. Se­si­mi­zi çı­kar­sak pro­vo­kas­yon­cu olu­yo­ruz. Çı­kar­ma­sak sü­rü­nü­yo­ruz. Ne ya­pa­ca­ğız bil­mi­yo­ruz. Biz­ler köy ko­ru­cu­la­rı ola­rak ar­tık il­le­gal, on­lar ise le­gal ha­le gel­di.”
 
"VATANI SEVMENİN BEDELİ"
 
PKK’­nın ko­ru­cu­la­rı ka­çı­rıp uy­gu­la­dı­ğı bas­kı­dan do­la­yı gö­rev­le­ri­ni bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Ka­ra­dağ, ”Köy­ler­de ko­ru­cu­lar tek tek gö­re­vi bı­ra­kı­yor. Biz her şe­yi bı­rak­tık. Onu­ru­mu­zu ve hay­si­ye­ti­mi­zi ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu ül­ke­de va­tan sev­me­nin be­de­li çok ağı­r” de­di.
 
‘TERÖRİST GÖRÜRSENİZ KARIŞMAYIN’
 
Ana­do­lu Köy Ko­ru­cu­la­rı ve Şe­hit Ai­le­le­ri Kon­fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Zi­ya Sö­zen böl­ge­de köy ko­ru­cu­la­rı­nın bu­gü­ne ka­dar gö­rül­me­miş bir PKK bas­kı­sı al­tın­da ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. Sö­zen şu id­di­alar­da bu­lun­du: “Ko­ru­cu­mu­zu ka­çı­ran te­rör ör­gü­tü PKK’­ya yö­ne­lik as­ker ope­ras­yon iz­ni is­te­di. An­cak Bit­lis Va­li­si izin ver­me­di. Eğer ko­ru­cu­muz şe­hit edil­sey­di so­rum­lu­su Bit­lis Va­li­si olur­du. Kim­se bi­zi mu­ha­tap al­mı­yor. Köy ko­ru­cu­ları dev­le­te küs­müş du­rum­da. Çö­züm sü­re­ci­ni en çok is­te­yen bi­ziz. PKK her şe­yi ya­pı­yor ama ya­nı­na kâr ka­lı­yor. Bi­ze dev­let yet­ki­li­le­ri ‘Te­rö­rist gör­dü­ğü­nüz yer­de ka­rış­ma­yın. Aman çö­züm sü­re­ci­ne göl­ge düş­me­si­n’ di­yor.” Sö­zen çö­züm sü­re­ci­nin baş­la­ma­sın­dan bu ya­na 10 köy ko­ru­cu­su­nun bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rın­ca şe­hit edil­di­ği­ni be­lirt­ti.
 
(Bugün Gazetesi)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.