İşte özür bekleyen vatan evlatları

Türkiye soruyor: Ermeniler de taziye sunacak mı?

Baş­ba­ka­n’­ın Er­do­ğa­n’­ın “20. yüz­yı­lın ba­şın­da­ki ko­şul­lar­da ha­yat­la­rı­nı kay­be­den Er­me­ni­le­rin hu­zur için­de yat­ma­la­rı­nı di­li­yor, to­run­la­rı­na ta­zi­ye­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ru­z” de­me­si, “Er­me­nis­tan da ASA­LA te­rör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan şe­hit edi­len 42 dip­lo­ma­tı­mı­zın ai­le­sin­den özür di­le­ye­cek mi?” so­ru­su­nu gün­de­me ge­tir­di.

12 yıl kin kus­tu

ASA­LA (Er­me­nis­ta­n’­ın Kur­tu­lu­şu için Er­me­ni Giz­li Or­du­su) 1973 ve 1985 yıl­la­rı ara­sın­da Tür­ki­ye da­hil 16 ül­ke­de Türk dip­lo­mat­la­ra kar­şı te­rör ey­lem­le­rin­de bu­lun­du. Aşı­rı mil­li­yet­çi ASA­LA, 28 te­rör sal­dı­rı­sın­da, 42 dip­lo­ma­tı­mı­zı kat­let­ti. Si­lah­lı ve bom­ba­lı ey­lem­ler­de 4 ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 15 Türk ve 66 ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi de ya­ra­lan­dı.

\"\"

‘Baş­ba­kan üz­dü­’

Er­do­ğa­n’­ın 24 Ni­san do­la­yı­sıy­la ta­zi­ye­le­ri­ni ilet­ti­ği me­saj Tür­ki­ye ve dün­ya­da bü­yük yan­kı uyan­dır­dı.
Ya­kın­la­rı­nı ASA­LA sal­dı­rı­la­rın­da yi­ti­ren­ler Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın 1915 olay­la­rın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Er­me­ni va­tan­daş­la­rın to­run­la­rı­na ta­zi­ye ilet­me­si­nin ken­di­le­ri­ni üz­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Bel­grad Bü­yü­kel­çi­si Ga­lip Bal­ka­r’­ın Sam­su­n’­da ya­şa­yan ye­ğe­ni Ce­lal Bal­kar, “Be­nim am­cam ASA­LA ta­ra­fın­dan 1983’te şe­hit edi­len 8 bü­yü­kel­çi­den bi­ri. Şe­hit ol­ma­sı­nın üze­rin­den 31 yıl geç­me­si­ne rağ­men şu ana ka­dar hiç­bir Er­me­ni cum­hur­baş­ka­nı ve­ya baş­ba­ka­nı biz­den özür di­le­me­di­” di­ye­rek Baş­ba­ka­n’­a tep­ki gös­ter­di.

‘Ö­zür bek­li­yo­ru­z’

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ta­zi­ye­sin­den son­ra aca­ba Er­me­ni­ler de biz­le­re ta­zi­ye­le­ri­ni su­na­rak acı­la­rı­mı­zı pay­la­şır mı?” di­ye so­ran Bal­kar, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:
“Baş­ba­ka­nı­mız bu ko­nu­da Er­me­ni­ler­den özür di­le­ye­rek bu söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nı ka­bul edi­yor. Şim­di ASA­LA ta­ra­fın­dan şe­hit edi­len 8 bü­yü­kel­çi ile bir­lik­te on­lar­ca Dı­şiş­le­ri men­su­bu­nun ya­şa­ya­ca­ğı trav­ma­yı na­sıl izah ede­ce­ğiz. Biz de ASA­LA­’nın ar­ka­sın­da­ki mih­rak­lar­dan özür bek­li­yo­ruz.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.