İşte Başbakanın edepli milletvekilinin sözleri

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Efendim?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, İç Tüzük'ün 58'inci maddesine göre, geçen tutanak hakkında… (Gürültüler)

BAŞKAN - Çok gürültü var Sayın Genç.

Sayın milletvekilleri, arkadaşlar…

Evet Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - 58'inci maddeye göre, geçen birleşimde tutanağa geçen bir ifademi açıklamak istiyorum.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - İşimiz var Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hangi ifadenizi düzelteceksiniz?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, efendim, orada, Atatürk'le ilgili, Fatma Şahin'le ilgili bir beyanatımda bir ters anlaşılma olmuş, onu açıklayayım.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, yalnız, biraz zaman verirseniz…

BAŞKAN - Yok, yani sistemimiz nasılsa…

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, şimdi, geçen gün dört dakika verdiler.

BAŞKAN - Ben sisteme göre ne yapıyorsam onu yapıyorum, bana kural değiştirtmeyin.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen hafta şu kürsüde yaptığım konuşmada Bakana bir soru sordum -Fatma Hanım'a- dedim ki: Senin acaba şu anda Bakan olarak oturduğun bina hangi holdingden ve kaç liraya kiraladın?

İHSAN ŞENER (Ordu) - Ya, sen neyi düzeltiyorsun böylece!

KAMER GENÇ (Devamla) - İkincisi: 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle sen bir dergi hazırlamışsın.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Bildiğin bir şey varsa onu söyle!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu dergide Çanakkale Zaferi'ni… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Geç yerine be, geç yerine!

BAŞKAN - Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, ne oluyor? Ne oluyor yani ya? (AK PARTİ sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri, gürültüler)

Sayın Başkan, ne oluyor yani? Ne oluyor? Hayır, ne oluyor? Ne oluyor ya? Hayır, ne demek yani ya?

İHSAN ŞENER (Ordu) - Ayıp! Ayıp!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Ayıp ya, ayıp!

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Hâlâ ne yüzle konuşuyorsun!

İHSAN ŞENER (Ordu) - Söyleyecek bir şeyin varsa söyle! Ayıp be! Ayıp be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, ne ayıbı ya? Ayıp yapan sizsiniz ya!

İHSAN ŞENER (Ordu) - Hâlâ konuşuyorsun, ne yüzsüz adamsın! Ayıp be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ayıp yapan sizsiniz ya! Hayır, ayıp yapan sizsiniz!

Sayın Başkan, bunların bir sükûnetini şey edin.

İKİNCİ OTURUM


BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98'inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, benim, 58'inci maddeye göre istenen sözüm var. Yani, ya ben burada konuşacağım ya konuşacağım. Mümkün değil, bu benim İç Tüzük'ten kaynaklanan hakkım. Eğer AKP'lilerin saldırısından korkuyorsanız Meclisi o zaman tatil etmek zorundasınız. Ben burada konuşacağım çünkü beni konuşturmadılar…

BAŞKAN - Şimdi, ben size konuşmayacaksınız dedim mi?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ee tamam, Birleşimi açtınız…

BAŞKAN - Demedim. Ben size baktım, yerinizde oturuyordunuz, ben de okudum.

Şimdi buyurun.

Yalnız, düzeltmek için geliyorsunuz, düzeltin lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tamam, düzeltmek için.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir saniye.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Beni linç ettiler, bir bakalım ne konuşmuşum ben, millet bilsin.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, arkadaşımızı da dinleyelim, hatibin konuşmasını ben de duyamadım. Lütfen, sakin bir şekilde dinleyelim.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan, iki dakika veriyorsunuz.

Şimdi, sevgili milletvekilleri, ey Türk halkı; ben, geçen hafta burada yaptığım konuşmada Fatma Şahin'e bir soru sordum, dedim ki: "Senin Bakanlığını kimden kiraladın, hangi holdingden kiraladın? Kaça kiraladın?" birinci sorum buydu.

İkinci sorum: Ben, 18 Martta Çanakkale Zaferi için Çanakkale'ye gittim. Fatma Şahin bir dergi hazırlamış, dergin ön sözünü Fatma Şahin hazırlamış. Diyor ki o dergide: "Çanakkale Zaferi'ni kıymetli komutanlar kazanmıştır." Ben de dedim ki: "Çanakkale Zaferi'ni kazanan Yüce Atatürk'tür. Niye Yüce Atatürk'ün lafını ağzınıza almadınız? O Yüce Atatürk olmasaydı acaba siz hangi devletin vatandaşı olurdunuz? Bu Atatürk'e neden bu kadar düşman gözüyle bakıyorsunuz?" Yani tarihî bir gerçeği de tespit ettirdim.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Öyle demedin, demedin!

BAŞKAN - Lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu tarihî gerçeğe göre, eğer Atatürk İstiklal Savaşı'nı kazanmasaydı…

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Ya, kıvırıyorsun! Yaşına yakışmıyor kıvırmak!

KAMER GENÇ (Devamla) - … bu cumhuriyeti kurmasaydı, kadınlara bu hakları tanınmasaydı ne olurdu? Siz başka bir devletin vatandaşı olurdunuz. Çünkü Gaziantep'i Fransızlar işgal etmişti, Fransızların vatandaşı olurdunuz.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Kıvırma, kıvırma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer o inkılaplar, kadınlara verilen haklar olmasaydı Osmanlı Devleti'nde, ki -bir gerçeği şey ettim- Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz, fesli bir erkek önde gidiyor, 4 tane kara çarşaflı kadın arkasından gidiyor... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Aynı şeyleri söylüyor terbiyesiz adam!

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hadi oradan!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya şimdi…

BAŞKAN - Lütfen… Sayın milletvekilleri…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!.. Terbiyesiz adam!

MUHARREM İNCE (Yalova) - Bilerek ortalığı karıştırma ya, bir dinle.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, bunlar…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Otur yerine be! Sus! Ayıp be, ayıp!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, sen otur da…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen bir otur yerine!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, şimdi sen otur da, sen otur!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen… Lütfen…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen otur sen! Sen otur yerine!

MUHARREM İNCE (Yalova) - Niye ortamı geriyorsunuz?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, burada benim söylediğim, bir tarihî gerçeği kabul etmektir.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hiçbir insanlık değerin yok senin, hiçbir insanlık değerin yok!

BÜLENT TURAN (İstanbul) - İnsan mısın sen? (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, yoksa ki, ben Fatma Şahin'e herhangi bir hakaret yapmamışım.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hiçbir insanlık değeri yok mu sende?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ne demişim? Yani, o zaman Osmanlı Devleti'ndeki kadınların sahip olduğu statüye sahip olacaktınız. Bunu niye size şey ediyor?

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hiç mi insanlık değerin yok senin, hiç mi insanlık değerin yok?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, Fatma Şahin kendi Bakanlığıyla ilgili yönetmelikler çıkarmış, orada "Türk" kelimesini çıkarmış, "Atatürk" kelimesini çıkarmış. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Şimdi bunlar, hepsi ne demektir? Atatürk'e karşı özel bir kin niye kusuyorsunuz diyorum o zaman?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim Sayın Genç.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Ayıp ya, ayıp, ayıp, ayıp!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ne bağırıyorsunuz? Ne bağırıyorsunuz? O zaman…

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Sen mi oturtacaksın adamı, sen mi oturtacaksın Ramazan?

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

Sayın Genç, lütfen…

(AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın kürsüye doğru yürümesi)

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sen konuşma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen hiç buraya gelme! (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen!

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Senin amına koyarım! Senin amına koyacağım. Soytarı, köpek, şerefsiz!

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Dinleyin, dinleyin!

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Orospu çocuğu! Piç kurusu! Piç kurusu! Satılık köpek! Şerefsiz!

(Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in kürsüdeki su bardağını fırlatması)

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Senin ananı sikerim!

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde birbirlerinin üzerine yürümesi)

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Ayıp, ayıp!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen… Sayın milletvekilleri…

 

 

\"\"

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.