Erdoğan’ın yeni sarayı için 700 milyon lira harcandı

Ankara­’da­ki Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’n­de in­şa edi­len ye­ni Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ko­nu­tu, gün­dem­den düş­mü­yor. Mi­ma­ri­sin­den har­ca­nan pa­ra­ya ka­dar her yö­nüy­le tar­tı­şı­lan bi­na­nın ma­li­ye­ti­nin 1 mil­yar li­ra­yı bulduğu öne sü­rü­lü­yor. AB­D’­nin say­gın ga­ze­te­le­rin­den Wall Stre­et Jo­ur­na­l’­ın Türk­çe ser­vi­si­ne bir ya­zı gön­de­ren Em­rah Ay­dı­no­nat ise harcanan parayı fark­lı bir ba­kış­la ele al­dı. Ay­dı­no­nat, Hin­dis­ta­n’­ın Mar­s’­a gön­der­di­ği uy­du­dan yo­la çı­ka­rak, konut için harcanan 700 mil­yon li­ra ile Mar­s’­a üç uy­du gön­de­ri­le­bi­le­ce­ği­ni yazdı.

 

Biz niye göndermedik?

 

Ay­dı­no­nat, “Hin­dis­ta­n’­ın Mar­s’­a gön­der­di­ği uy­du 170 mil­yon TL’­ye (74 mil­yon do­lar) mal ol­du. Ya­ni, bi­zim Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ko­nu­tu­na har­ca­dı­ğı­mız pa­ra ile Hin­dis­tan, Mar­s’­a üç uy­du da­ha gön­de­re­bi­lir­di. Ya da bel­ki biz, pa­ra­mı­zı ve ener­ji­mi­zi baş­ka şe­kil­de kul­lan­mış ol­say­dık, şu an­da Mar­s’­a gi­den uy­du­muz­la övü­nü­yor, ge­len fo­toğ­raf­la­rı pay­la­şıp dün­ya­ya ca­ka sa­tı­yor olur­du­k” de­di

 

Baş­ka ne­ler ya­pı­lır­dı?

 

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın 2013’te be­da­va ki­tap da­ğıt­mak için har­ca­dı­ğı 330 mil­yon li­ra­yı da ha­tır­la­tan Ay­dı­no­nat, şöy­le de­vam et­ti: “700 mil­yon TL ile ME­B’­in ki­tap büt­çe­si­ni üç ka­tı­na çı­ka­ra­bi­lir­dik. Ya da bu pa­ray­la ta­ne­si 500 bin TL’­den sa­tı­lan ya­şam oda­la­rın­dan ala­rak ma­den­le­ri­mi­zi da­ha gü­ven­li ha­le ge­ti­re­bi­lir­dik. Özet­le, 700 mil­yon li­ra­yı kul­lan­ma­nın pek çok yo­lu var. Erdoğan’ın uçan sarayı (500 mil­yon li­ra) ve­ya An­ka­ra­’ya ya­pı­lan ka­pı ve sa­at­ler (31 mil­yon li­ra) için har­ca­nan pa­ra­lar da baş­ka iş­ler­de kul­la­nı­la­bi­lir­di.”

1 yıl son­ra yö­rün­ge­ye gir­di

 

Hin­dis­tan, 170 mil­yon li­ra­ya mal et­ti­ği ‘Man­gal­ya­an’ ad­lı uy­du­yu, 5 Ka­sım 2013’te Mar­s’­a fır­lat­tı. Mars’a uydu gönderen 4. ülke oldu. Ge­çen haf­ta yö­rün­ge­ye gi­ren uy­du, Kı­zıl Ge­ze­ge­n’­in at­mos­fe­ri­ni araş­tı­ra­cak.

 

 

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.