Erdoğan'ın oğlu'nun Gemicikleri Sisi'ye çalışıyor

Başbakan Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın, İsrail ve Suriye'den sonra bu kez de Mısır’la ticaret yapmaya başladığı ileri sürüldü.

Burak Erdoğan'ın, “Cihan” isimli gemisini, AKP’lilerin “darbeci” dediği Sisi’nin yönetimindeki Mısır’a yolladığı ve geminin, Amerika’dan aldığı yükü, Mısır’ın Port Said limanına taşıdığı ileri sürüldü.

Sözcü gazetesinden Bora Erdin'in Başbakan Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan ile ilgili iddiaları şöyle:

Başbakan Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan, İsrail ve Suriye'den sonra bu kez de Mısır’la ticaret yapmaya başladı.

Denizcilerin en çok başvurduğu liman trafik sitelerinden hangi geminin nerede olduğunu hangi limanlara uğradığını gösteren Marine Traffic sitesinde Burak Erdoğan'ın gemisi CİHAN'ın en son şu limanlara uğradığı görülüyor:

ERDOĞAN KİME KIZIYORSA ONLARLA TİCARET YAPIYOR

Baş­ba­kan Er­do­ğan Ma­vi Mar­ma­ra kri­zin­de İs­ra­il’­e söy­le­me­di­ği­ni bı­rak­ma­mış­tı. Bir süre sonra oğ­lu­nun ge­mi­si “Saf­ran-1”in, İs­ra­il’­in Ash­dot Li­ma­nı­’na de­mir­le­diği görülmüştü. Er­do­ğan Su­ri­ye li­de­ri Esa­d ile düş­man ol­du… Bu kez de Burak Erdoğan'ın “G. İne­bo­lu­” isim­li ge­mi­siy­le Rus­ya­’dan Su­ri­ye­’nin Tar­tus Li­ma­nı­’na yi­ye­cek ta­şı­dığı ortaya çıktı.

Bu­rak, son olarak Mı­sır ko­nu­sun­da da ba­ba­sı­nı din­le­me­di ve Mısır'la ticarete başladı. Gemide Türk Bayrağı yerine Marshall Adaları bayrağı olması da dikkat çekti.

CİHAN’IN KÜNYESİ

Bayrak: Marshall Adaları

Tipi: Kuru Yük

Kapasite:?44343 Groston

Ağırlık: 81398 Detveyt

Boy: 229 Metre

Genişlik: 32 Metre

Burak bu kez, “Ci­ha­n” isim­li ge­mi­si­ni, AK­P’­li­le­rin “dar­be­ci­” de­di­ği Si­si­’nin yö­ne­ti­min­de­ki Mı­sı­r’­a yol­la­dı. Ge­mi, Ame­ri­ka­’dan al­dı­ğı yü­kü, Mı­sı­r’­ın Port Sa­id li­ma­nı­na ta­şı­dı…

BURAK’IN 229 METRELİK GEMİSİ ABD İLE MISIR ARASINDA ÇALIŞIYOR

Cihan, 7 Haziran’da Amerika’nın Baltimore Limanı’ndan demir aldı… 26 Haziran’da Mısır’ın Port Said Limanı’na ulaştı. Hala orada bekliyor.

BABASI ‘KAVGA’ EDİYOR, OĞLU TİCARET YAPIYOR

Bu­rak Er­do­ğan, da­ha ön­ce or­ta­ğı ol­du­ğu şir­ke­te ait ge­mi fi­lo­suy­la, Baş­ba­ka­n’­ın sık sık eleş­tir­di­ği İs­ra­il ve Su­ri­ye ile de ti­ca­ret yap­mış­tı. Er­do­ğa­n’­ın “Ge­mi­ci­k” de­di­ği ilk ge­mi­si Saf­ran, Ma­vi Mar­ma­ra kri­zi­nin en yo­ğun ya­şan­dı­ğı gün­ler­de İs­ra­il’­in Ash­dod Li­ma­nı­’na yük ta­şı­mış­tı. Bu­rak Er­do­ğan, Baş­ba­ka­n’­ın ade­ta düş­man ilan et­ti­ği Be­şar Esad yö­ne­ti­min­de­ki Su­ri­ye ile de ti­ca­ret yap­tı. Fi­lo­sun­da­ki G. İne­bo­lu ad­lı ge­miy­le de, Rus­ya­’ dan Su­ri­ye­’nin Tar­tus Li­ma­nı­’ na gı­da mal­ze­me­ ta­şı­dı­ğı or­ta­ya çık­mış­tı. Bu­rak, ba­ba­sı­nın kav­ga et­ti­ği ül­ke­ler­le “ti­ca­ret yap­ma” po­li­ti­ka­sı­nı ge­çen ay da Si­si­’nin ülkesi Mı­sır ile sür­dür­dü.

‘RA­Bİ­A’ İŞA­RE­Tİ YAP­MIŞ­TI

Er­do­ğan ka­tıl­dı­ğı her mi­ting­de ve top­lan­tı­da ‘Ra­bi­a’ işa­re­ti ya­pa­rak Mısır'da öldürülen Es­ma­’yı ha­tır­lat­mış, ve Ab­dül­fet­tah Si­si­’ye ‘dar­be­ci­’ diyerek tanımadığını belirtmişti.

An­cak, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bu­ra­k’­ın ABD-Mı­sır ara­sın­da ge­mi­leri ile ti­ca­ret yap­tı­ğı or­ta­ya çık­tı ve iş­ler de­ğiş­ti. Na­sıl mı?

AY­NI HAT­TA BİR SE­FER DA­HA

Bu­rak Er­do­ğa­n’­a ait ge­mi­ler­den bi­ri olan Ci­han, 6 Ha­zi­ra­n’­da AB­D’­den al­dı­ğı yü­kü, 26 Ha­zi­ran­da Mı­sı­r’­ın Port Sa­id Li­ma­nı’­na ge­tir­di. 26 Ha­zi­ra­n’­dan bu ya­na li­man­da du­ran ge­mi, ge­çen ni­san ayın­da da ay­nı hat­ta bir se­fer yap­mış­tı. Ay­nı ge­mi da­ha ön­ce de ABD ile Mı­sır ara­sın­da ti­ca­ret yap­ma­ya de­vam edi­yor­du.

44 bin 343 gros­ton­luk 229 met­re uzun­lu­ğun­da­ki ku­ru yük ge­mi­si 2 Ni­san 2014 ta­ri­hin­de, AB­D’­nin Nor­folk Li­ma­nı­’n­dan mal al­dık­tan son­ra yo­la çık­tı, 23 Ni­sa­n’­da Mı­sı­r’­ın İs­ken­de­ri­ye Li­ma­nı­’na de­mir­le­di. 3 gün bo­yun­ca li­man­da mal bo­şal­tıp mal alan ge­mi, 27 Ni­sa­n’­da İs­ken­de­ri­ye Li­ma­nı­’n­dan ha­re­ket et­ti ve 30 Ni­sa­n’­da da İs­tan­bu­l’­a gel­di.

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.