Başbakan\'ın Bakan\'ı bile Açılım\'dan rahatsız

Sözcü’nün yaptığı haberde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay ve Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n’­in yü­rüt­tü­ğü pa­ket ça­lış­ma­sı­nın yaz ay­la­rın­da TBMM’­ye su­nul­ma­sı­nın gün­dem­de ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten AK­P’­li ba­kan, “1 Eki­m’­den ön­ce Mec­li­s’­e pa­ket gel­mez. Da­ha de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­ken, atıl­ma­sı ge­re­ken adım­lar var. Ace­le et­me­ye ge­rek yo­k” de­di.

 

SÜRECE BAKIŞ AÇIMIZ YANLIŞ

 

Ay­nı ba­kan, yıl­lar­dır dev­le­tin Kürt so­ru­nu, te­rör ve böl­ge­ye iliş­kin ‘ba­kış açı­sı­nı­n’ so­run­lu ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Dev­le­tin sa­de­ce gü­ven­lik ve te­rör bo­yu­tuy­la il­gi­len­di­ği­ni, di­ğer ge­liş­me­le­ri göz ar­dı et­ti­ği­ni an­la­tan AK­P’­li ba­kan, Lon­dra ve Pa­ri­s’­te bi­le Kürt ens­ti­tü­sü yıl­lar ön­ce ku­rul­muş, biz sa­de­ce ‘is­tih­ba­rat içi­n’ Kürt­çe öğ­ren­mi­şiz. Dev­le­tin yıl­lar bo­yu sü­ren yan­lış ba­kış açı­sı va­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. İki ba­kanın ağır­lıkla yü­rüt­tü­ğü ‘de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­ni­n’ ay­rın­tı­la­rı net­leş­me­di.BDP’nin pa­ket­le il­gi­li hü­kü­met­ten is­tek­le­ri 5-6 ko­nu­da top­la­nı­yor. Yüz­de 10 se­çim ba­ra­jı­nın dü­şü­rül­me­si,KCK tu­tuk­lu­la­rı­nın ser­best kal­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak TMK-TCK’­da de­ği­şik­lik, se­çim­ler­de yüz­de 1 oy alan si­ya­si par­ti­le­re bile Ha­zi­ne yar­dı­mı ya­pıl­ma­sı, Öca­la­n’­ın ka­de­me­li ola­rak ev hap­si­ne ge­çi­ril­me­si şek­lin­de BDP’­nin ıs­ra­rı var.

 

SÜREÇ TIKANIR

 

AKP için­de BDP’­nin ta­lep­le­ri için ‘Bu ta­lep­le­rin bir bö­lü­mü kar­şı­la­na­ma­z’ yo­ru­mu ya­pı­lı­yor. Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun bü­yük bö­lü­mü, par­ti yö­ne­ti­mi ve mil­let­ve­kil­le­ri çö­züm sü­re­cin­de atıl­ma­sı ge­re­ken adım­lar ko­nu­sun­da bil­gi sa­hi­bi de­ğil. Bu ne­den­le birçok isim ‘te­men­ni ve ön­gö­rü­le­ri­ni­’ di­le ge­ti­ri­yor. ‘Kuş­ku­lu­’ yak­la­şan ba­zı AK­P’­li­ler ise “BD­P’­nin ba­zı ta­lep­le­ri Mec­li­s’­ten geç­mez, ıs­rar edi­lir­se sü­reç tı­ka­nır, fa­tu­ra­sı ağır olu­r” gö­rü­şü­nü di­le ge­ti­ri­yor.

 

PAKET KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

 

AKP, çözüm sürecini tıkayan demokratikleşme paketinde farklı bir yol izleme kararı aldı. BDP’nin ‘en kısa zamanda TBMM’ye gönderilsin’ diye baskı yaptığı paket, Meclis’ten önce kamuoyuna açıklanacak. Taslak tartışıldıktan sora tasarı haline getirilecek. Paketle ilgili çalışmayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin yürütüyor. Bakanlar çalışmayı ‘taslak metin’ haline getirecek.

 

Taslak, AKP MKYK ve Bakanlar Kurulu’nda tartışıldıktan sonra kamuoyuna açıklanacak. Bir süre medya, STK ve halkın tartışmasına açık tutulacak olan taslakla ilgili tepkiler dikkate alınacak. 1 Ekim’den sonra Meclis açıldığında ise Bakanlar Kurulu’ndan son şekli verilerek tasarı olarak TBMM’ye gönderilecek.

İçeriği sır gibi saklanan pakette çözüm süreci için oluşturulan Akiller Heyeti’nin bazı önerileri de yer alacak. Ancak asıl sürpriz hükümetin, daha önce üzerinde mutabık kalınan Alevi açılımı maddelerini bu pakete eklemesi. Faruk Çelik’in Diyanet’ten sorumluDevlet Bakanı olduğu dönemde uzlaşılan maddeler pakete konacak. BDP’nin ısrarla dayattığı yüzde 10 seçim barajı konusunda düzenleme yapılacak. PaketteTMK-TCK değişikliği ile KCK tutuklularının serbest kalması sağlanacak. Sözcü’ye konuşan AKP’li bir yönetici, kimi düzenlemelerin ‘ileride’ yapılacağını belirterek “Toplum bazı değişiklere hazır değil. Öncelikli konular bir an önce Meclis’ten geçirilmeli. Tamamen ‘milli’ olan çözüm sürecinde artık geriye dönüş olamaz. Bunu her iki taraf da istemez” dedi. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.