AK Saray'ın

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığının 2015 yılı bütçesi görüşmelerinde, yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı tartışmalara neden oldu. CHP ve MHP'li milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın, "milletvekillerinin ruhsatın hangi belediyeden alındığına" ilişkin sorularına, "Viyana Belediyesi'nden alamayız" sözüne tepki gösterdi.

Kasırga, eleştirilere "Sözlerimi maksadını aşan bir şekilde ifade ettiysem özür diliyorum, maksadım o değildi. Ruhsat verecek makamlar bellidir, biz de resmi, yasal mercilerden bunu temin ettik" diye yanıt verdi.

"YANLIŞ BİLGİLENDİRME"

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı'nın 2015 yılı bütçesine ilişkin sorularını yanıtlayan Kasırga, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin geçen yıla göre yüzde 100 arttığına ilişkin yorumların yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını söyledi.

Kasırga, "Bu artış yanlış bir temelden hareketle bu kadar yüksek hesaplanıyor. Zira 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı bütçesi 199 milyon 500 bin lira, yıl içerisinde alınan 67 milyon ödenekle birlikte 266 milyon 500 bin lira. Biz kriter olarak, yıl içerisinde kullanılan ödeneği aldık. Onu baz olarak aldık ve yüzde 48 artış. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı 266 milyon 500 bin lirayı kullanmış, biz yüzde 48 artış öngörerek takdirlerinize sunuyoruz" diye konuştu.

"BÜTÇEDEKİ ARTIŞ ANORMAL DEĞİL"

Geçmiş dönemlerde de anormal artışlar olduğunu, bu yılkinin çok anormal bir artış olmadığını ifade eden Kasırga, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 1984'te yüzde 192, 1990'da yüzde 148, 1994'te yüzde 409 arttığını aktaran Kasırga, sonraki yıllarda da yüzde 324, yüzde 118, yüzde 220'lik artışlar olduğunu belirtti.

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, "Bu artış yeni bir enflasyonun, o yıllara dönüşün habercisi mi? Çünkü o yıllar öyle yıllar" sözleri üzerine Kasırga, "Sayın Vekilim, ben konumum itibarıyla sizinle böyle bir tartışmaya giremem. Bu artışlar genelde cumhurbaşkanlarının değiştiği dönemlere tekabül eder, yüzde 400'ler, 300'ler. Bu son derece makul bir artış çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın, bir vizyonu, misyonu var. Türk halkına deklare ettiği bir vizyon belgesi var" değerlendirmesinde bulundu. Kasırga, Abdullah Gül cumhurbaşkanı olduğunda da yüzde 64'lük bir artış olduğunu dile getirdi.

"PERSONELDE YÜZDE 25-30'LUK ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde personel giderlerinde görülen artışa ilişkin de bilgi veren Kasırga, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 32'nci maddesinde, Temmuz veya Ağustos ayında yapılan değişiklikle, önceki cumhurbaşkanlarının koruma hizmetlerinde ve bürolarında çalışan personelin özlük haklarının Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanır duruma getirildiğini kaydetti.

Kasırga, "Bir bunun getirdiği bir artış var. Bir de sunumumda çok tepki almasına rağmen, gerçek olduğu için arz etmeye çalıştığım, yeni döneme ilişkin planlarımız vardı. Biz mevcut kadroyla planlarımızı, çalışmalarımızı yürütemeyeceğimize inandık. Mevcut kadroda yüzde 25-30 gibi bir artış öngörüyoruz. 718 kişimiz var, 941 kişi olmasını hedefliyoruz, maksadımız gerçekleşirse inşallah."

"VİYANA BELEDİYESİNDEN ALAMAYIZ"

Beştepe'deki yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin de bilgi veren Kasırga, "Doğrusu bu sarayın kaçak olduğu neye göre iddia ediliyor? Biz bu inşaata başlamadan önce Tabiat Koruma Kurullarından gerekli izinler alındı, ilgili belediyelerden inşaat ruhsatları alındı. Şu anda elimde de ilgili belediyeden iskan ruhsatı var" ifadelerini kullandı.

Muhalefet milletvekillerinin ruhsatın hangi belediyeden alındığı ve tarihine ilişkin soruları üzerine Kasırga, "8 Ekim 2014 tarihinde yapı kullanım yani iskan ruhsatını aldık. İnşaat ruhsatı, 17 Temmuz 2012 tarihinde alınmış" dedi.

Milletvekillerinin ruhsatın hangi belediyeden alındığına ilişkin ısrarlı soruları karşısında Kasırga'nın "Viyana Belediyesi'nden alamayız Sayın Vekilim" sözü komisyonda tartışmaya neden oldu.

CHP ve MHP milletvekilleri, Kasırga'nın bu sözlerine tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, "Viyana Belediyesi ne demek? Viyana Belediyesi'nden alacak değiliz ne demek? Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Üslubunuzu düzeltin" ifadelerini kullandı. CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin de Kasırga'nın sözünü geri almasını istedi.

Muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini yüksek sesle devam ettirmeleri üzerine Komisyon Başkanı Recai Berber, "Burada bilgi istiyorsunuz, sonra birbirinizle tartışıyorsunuz. Resmi açıklamasını, bilgileri alalım, sonra tekrar sorarsınız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, eleştirilere "Sözlerimi maksadını aşan bir şekilde ifade ettiysem özür diliyorum yüce heyetinizden, maksadım o değildi. Şunu ifade etmek istedim, ruhsat verecek makamlar bellidir, biz de resmi, yasal mercilerden bunu temin ettik. Hangi belediyeden olduğu burada yazmıyor. Gerekli bilgiyi daha sonra bildiririz" yanıtını verdi.

"HUKUKİ ALTYAPIDA, EN KÜÇÜK BİR SAKATLIK YOK"

CHP Denizli Milletvekili Keskin'in yapıyla ilgili idare mahkemesi kararının kalkıp kalkmadığına ilişkin sorusununa karşılık da Kasırga, şunları söyledi:

"İdare mahkemesinin vermiş olduğu karar, doğrudan doğruya bu binanın yapı ruhsatıyla alakalı bir karar değildi. O bölgede yapılan imar haritalarındaki değişikliğe yönelikti. O dönemde ben Başbakanlık Müsteşarı olduğum ve hukukçu da olduğum için, özellikle bunu takip ettim, verilen karar bizim inşaatı, ruhsatı doğrudan etkileyen bir karar değildi. Buna ilişkin olarak devletin ilgili kurullarının almış olduğu bir sürü kararlar vardı. Hukuki altyapıda, hukuki zeminde en küçük bir sakatlık yoktu. Olsaydı öncelikle ben Sayın Cumhurbaşkanımı, Sayın Başbakanımı o zaman ikaz ederdim, uyarırdım. Ama böyle bir sakatlık bizim açımızdan yoktur. Ama gazete haberleri, olayları farklı şekilde aksettirebiliyor. Ben buna dair dokümanları, belgeleri, şu anda Başbakanlık'ta tabii, temin edip, arz edebilirim."

Binanın, "Cumhurbaşkanlığı için mi Başbakanlık için mi yapıldığı" sorusuna cevaben de Kasırga, "Doğrudur, önce Başbakanlık olarak planlandı. Ama kamu kaynağı kullanılarak yapılan bir binadır, resmi bir binadır. Hazine adına kayıtlıdır. Başbakanlık'tan Cumhurbaşkanlığı'na devri konusunda gerekli prosedür, işlemler sürdürülmektedir" dedi.

Günal'ın, "Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olmasa Ekmeleddin İhsanoğlu'na tahsis edilmeyecekti" sözlerine karşılık da Kasırga, "Bilemiyorum" ifadesini kullandı.

Mülkiyeti Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bir tesisten bahsedildiğini ifade eden Kasırga, Bakanlıkların kullandığı binaları Milli Emlak'ın protokollerle devrettiğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ UÇAK DİYE BİR KAVRAM YOK"

Sunumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bundan sonra da özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından üretilen sosyal sorumluluk projelerine hamilik yapacağından bahsettiğini anımsatan Kasırga, "Çok ilginç bir şekilde, 2013 yılı sunumundan bunu aynen almışız, aynı ifadeler orada mevcuttur. Bunu önümüzdeki süreçte bu ifadeleri tekrar gözden geçireceğim" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlığa ait uçak" diye bir kavram olmadığını, oluşturulan havuzda "devlete ait uçaklar" olduğunu dile getiren Kasırga, ihtiyaç duyan makamlara müsait uçağın tahsis edildiğini vurguladı. "Cumhurbaşkanlığına tahsisli uçak diye bir kavram yok" diyen Kasırga, "TC TUR" adlı uçağın maliyetiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti.

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü ile ayrıntıları yazılı olarak sunacağını belirten Kasırga, şunları kaydetti:

"İstanbul'da devletin kullandığı dört önemli saray ve köşk var. Bunlardan biri Vahdettin Köşkü, yeni yapılıyor. Huber Köşkü, bir süreliğine 11. Cumhurbaşkanımız tarafından kullanılacak. Dolmabahçe'de Sayın Başbakan'ın kullandığı bir çalışma ofisi var. Yine Beylerbeyi'nde bir ofis var. Bunun dışında benim bilgim yok ama net bilgiyi daha sonra arz edeyim size."

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, "Sayın Erdoğan'ın devlet adamı olduğuna kim karar verdi, neye göre karar verildi" şeklindeki soruyu da yanıtlamak istediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, geçmişte çok değişik pozisyonlarda kamu görevleri ifa etti, Belediye Başkanlığı, Başbakanlık yaptı. Burada ülkemize çok şeyler kazandırdı, büyük hizmetler yaptı, önderlik etti. Türk halkı onun bu hizmetlerini çok takdir etti, beğendi, onayladı ve 10 Ağustos'ta kendisini büyük devlet adamı, lider olduğunu kendi oylarıyla bu makama taşıdı. Ben bundan önemli bir tescil olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Komisyon'da, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği kurumlarının 2015 yılı bütçeleri kabul edildi.

Öte yandan, Komisyonun bugünkü ikinci turunda yer alan Başbakanlık ve bağlı kuruluşların 2015 yılı bütçe görüşmeleri yarın yapılacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.