Vergi Dairelerinin Başlattığı Tıkla Gör Kampanyasına Kanmayın

6495 Sayılı Kanun'la getirilen ödeme kolaylığına ilişkin süre 31 Ekim’de sona eriyor. Vergi daireleri, sitelerinde trafik para cezalarının ödenmesi için kampanyalar başlattı. Bu kampanyalara değinmeden önce 6495 Sayılı Yasa ne getirdi ona bakmak lazım.

12 Temmuz 2013 tarihinde çıkan torba yasanın geçici 2. maddesinde daha önce 2011 yılında çıkarılan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin, yeniden ödeme kolaylığı düzenleniyor.

Geçici 2. maddenin 2. fıkrasına göre 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanuna göre 31.12.2010 tarihinden önce verilen ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları için 31 Ekim 2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulması halinde söz konusu cezaların 6111 Sayılı Kanun'a göre yapılandırılacağı düzenlenmiş.


ESKİ CEZALAR YÜKLENDİ

Kasım 2011 öncesinde kesilen trafik ve idari para cezalarını indirimli ve taksitli ödemek isteyen tüketiciler için başvuru süresi 31 Ekim'de sona erecek.

Borcunu öğrenmek için sisteme giren yüzlerce kişi şoke oluyor! Zira satarken temiz kağıdı aldığı aracına dahi trafik borcu çıkıyor. Bir çok kişi bu cezayı ödeyip edememesi gerektiği konusunda kararsız.

AF VAR ÖDEYİN DENİYOR!

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tüketicilerin 31 Ekim'de sona erecek indirim ve taksit imkanından yararlanabilmeleri için Borç Bilgilendirme Servisi'nden borcunu sorgulatması gerekiyor.

Kasım 2011 öncesi dönemlere ait TPC'ler ekim ayının başı itibariyle sisteme girildi. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon TPC'nin elle sisteme girişi yapıldı.

Bu girişlerin bir kısmı mükellef tarafından ödendiği için sorun oluşturmazken, bir diğer kısmı da mükellefler tarafından ekim 2013 öncesinde sistem üzerinden doğrudan ya da borcu yoktur kağıdı alınmak üzere sorgulanmasına rağmen hiçbir borç gözükmediği halde ekim başı itibariyle sisteme yeni girilmiş eski trafik para cezalarından ötürü artık borçlu gözüküyor.


BORÇ SORGULA (TIKLAYIN)


Üsteki linke tıklayıp Vergi dairesi sisteminden TC numaranız ile sisteme yeni kaydedilmiş trafik ya da vergi cezası olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

TEBLİĞSİZ CEZALAR TAHSİL EDİLEBİLİR Mİ?

Vergi dairesi, kanunda öngörülen uygulamanın bitimine 1 gün kala çok eski tarihli trafik cezalarını da gündeme getirdi. Vergi dairesi gündeme getirmiş olduğu trafik ceza tutanaklarının, ilgilisine tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın cezaları sisteme işledi. Trafik cezaları; idari para cezalarıdır.

Trafik cezalarının nasıl kesileceği;
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda, nasıl tahsil edileceği; Karayolları Trafik Kanunu'nun Uygulama ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’te, trafik kuralı ihlali; kabahat suçu sayıldığından Kabahatler Kanunu'nda düzenlenmiştir.

DEVLET HAKSIZ TAHSİLAT YAPIYOR

Bir trafik cezasının süreç içerisinde tahsili, zamanaşımına uğraması hususları birkaç kanuna atıf yapılarak düzenlenmiş. Mevzuatımız netlik üzerine kurulmadığı için vatandaş da sorununun hangi kanun maddesine göre çözümleneceğini bilmiyor. Devlet de bu karışık mevzuat içerisinde vatandaşından haksız şekilde tahsilat yapıyor.

6495 Sayılı Yasa'nın geçici 2. maddesinin 2. fıkrasıyla getirilen düzenlemeye göre; trafik cezası, 31.12.2010 tarihinden önce kesilmiş, bu ceza ilgilisine tebliğ edilmiş, cezaya karşı ilgilisi itiraz etmemiş ya da yapılan itiraz reddedilmiş ve tahsil edilebilir olmalı.

TEBLİGAT ŞARTI VAR

Karayolları Trafik Kanunu'nun 116. Maddesine göre ise plakaya kesilen ceza tutanaklarının, trafik kaydında araç sahibi olarak görünen kişiye, ceza ödemesi için posta yoluyla tebligat yapılması gerekir. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 10. maddesinde de 116. maddeye göre kesilen tutanakların 10 iş günü içerisinde tebliğe çıkarılması gerektiği düzenlenmiş. Bu usuli işlemden geçilerek sonuçlandırılan trafik cezaları ödenmemişse 6495 Sayılı Yasa'nın getirmiş olduğu, 31.10.2013 tarihine kadar ödeme kolaylığından yararlanılarak var olan trafik cezası ödenecektir.

VATANDAŞIN HABERSİZ OLDUĞU BU CEZALAR
TAHSİL EDİLEBİLİR Mİ?

Ceza tutanağı ile bir para cezası kesilmiş, bu ceza vatandaşa tebliğ edilmemiş ve vatandaşın da bu cezadan hiç haberi yok. Vergi dairelerinin bu tutanaklarda belirtilen cezaları sisteme girerek vatandaştan tahsil etmeye kalkışması yasal değil. Vergi dairelerince “31 Ekim’de süre doluyor, işletilen faizde indirim var, kayıtlardaki trafik cezalarını ödeyin” kampanyası yapılarak vatandaşı panikletip haksız tahsilat yapılıyor. Bazı vatandaşlar araçlarını devrederken “borcu yoktur” yazısını aldıkları halde daha sonra sisteme baktıklarında, adlarına trafik cezası borcu işlendiğini görüyorlar.

1 YILI AŞAN CEZALAR ZAMANAŞIMINA GİRER

Araç devredilirken “borcu yoktur” yazısı alınmışsa, daha sonra çıkarılan borçtan aracı devreden araç sahibine gidilmesi hukuka aykırı. Trafik cezası kesildikten sonra araç sahibine tebliğ edilmediği müddetçe bu cezanın tahsili için vergi dairesince sisteme işlenen borç da usulsüz. Ayrıca 6111 Sayılı Kanun'un 22/1 maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 20/2-c maddesine eklenen fıkra gereğince; trafik para cezaları kabahat niteliğinde olduğu için 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekir. Bir yıl içinde tahsil edilmeyen para cezaları, Kabahatler Kanunu uyarınca zamanaşımına uğrar yani ortadan kalkar.

VERGİ DAİRESİNİN BU KAMPANYASINA KANMAYIN

Trafik cezaları, vergi dairesi için kolay bir kaynak olduğundan bu yola usulsüz şekilde başvuruluyor. Bu nedenle basit bir para cezasına ilişkin beş farklı kanunda düzenleme yapılmış. Trafik cezalarının tahsili için vergi dairelerince başlatılan kampanyaya kimse kanmasın.

NE YAPMALISINIZ?

Vergi dairesi sitesine girip bir trafik cezasının sisteme işlendiğini gördüğünüzde paniklemeyin. Borcun dayanağı olan tutanağı talep edin. Tutanağı aldıktan sonra 7 gün içerisinde sulh ceza mahkemesine başvurarak tutanağın iptalini isteyin. Tutanak ya usulsüz düzenlenmiş ya da kesilen ceza zamanaşımına uğramıştır. Hatta tutanaktaki cezanın sizinle ilgisi olmadığı durumları da ortaya çıkabilir. Çıkarılan cezanın muhakkak dayanak belgesini görün. Dayanak belgeyi gördüğünüzde de kuşkulu bulduğunuz bir durum varsa bunu da mahkemeye taşıyın.

FAİZLER ASLINDA SİLİNMİYOR

6495 Sayılı Yasa'nın geçici 2. maddesiyle getirilen yeni düzenlemeyle faizler silinmiyor. Kamuoyunca trafik cezalarının bütün faizleri siliniyor gibi algılandı. İşin doğrusu öyle değil. 31.12.2010 tarihine kadar kesilen trafik cezalarında uygulanan faiz hesaplaması TEFE ÜFE oranında yapılıyor ve çıkan faiz asıl alacağa eklenerek tahsil ediliyor. Yasanın uygulama şeklini ortaya koyan Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 17 Ağustos 2013 tarihli tebliğe göre hesaplama şöyle yapılıyor:

26/2/2010 vadeli, 1.321,00 TL tutarlı trafik idari para cezası 6495 Sayılı Kanun'un geçici 2. maddesinin 2. fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş alacak halindedir. Bu alacak için anılan fıkra hükmünden yararlanılmak istenmesi durumunda, ödenmesi gereken alacak tutarı ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı 6111 Sayılı Kanun'un 2. maddesi kapsamında aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

\"ekran-resmi-2013-10-29,-10.49.53.png\"

Vade tarihinden 6495 Sayılı Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar (bu tarih hariç) geçen süre için hesaplanan faiz oranı % 210 olmakla birlikte 2918 Sayılı Kanun'un 115. maddesine göre trafik idari para cezalarına, hesaplanacak olan faiz tutarı, trafik idari para cezasının iki katını geçemeyeceğinden, faiz oranı % 200 olarak dikkate alınmıştır.

Ödenecek Tutar: İdari Para Cezası: 1.321,00 TL TEFE/ÜFE Tutarı (% 200 Faiz Yerine): 136,99TL Katsayı Tutarı (1,05) :72,90 TL TOPLAM: 1.530,89 TL

GÖRDÜĞÜNÜZ HER BORCU ÖDEMEYİN

Tebliğde gösterilen bu örnekte de bütün faizden vazgeçilmediği çok nettir. Onun için vergi dairelerince başlatılan “borcunu afla öde” kampanyasına kanmayın. Gördüğünüz her borcu da hemen ödemeye kalkışmayın. Borcun kaynağı olan trafik tutanaklarını muhakkak inceleyin. Belki de sizden istenen trafik para cezası, zamanaşımına uğramış bir cezadır ya da sizinle ilgili olmayan yanlış bir tutanağın, sisteme girilmiş halidir.

Yapılmaya çalışılan haksız tahsilatlara meydan vermeyin. Ödedikten sonra “işin arka planını araştırım, geri alırım” derseniz yanılırsınız. Devlete yanlışlıkla ödenen parayı geri almak zor.

CESİM PARLAK

İNTERNETHABER

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.