Üniversiteye Girişte Torpil Dönemi!
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Üni­ver­si­te­ye gi­riş sı­nav­la­rın­da uy­gu­la­nan ‘çok­tan seç­me­li­’ sis­tem­de kop­ya çek­me olay­la­rı­nın art­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­te­ren Ölç­me Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi (ÖSYM), açık uç­lu sı­nav yap­ma­ya ka­rar ver­di. So­ru­lar ve ce­vap­la­rı kı­sa olan bir sı­nav uy­gu­la­na­cak. Sı­na­vı ise öğ­ret­men­ler de­ğer­len­di­re­cek.

Pilot uy­gu­la­ma da ya­pıl­dı

Bu doğ­rul­tu­da ise geç­ti­ği­miz pa­zar gü­nü Ankara’da pi­lot uygulama için se­çi­len okul­lar­da ÖSYM ‘a­çık uç­lu de­ne­me sı­na­vı­’ ya­ptı. Sı­na­va gi­ren öğ­ren­ci­le­re 30 açık uç­lu ve 30 çok­tan seç­me­li ol­mak üze­re 60 so­ru so­rul­du. Aday­la­ra 120 da­ki­ka ce­vap­la­ma sü­re­si ve­ril­di. Sı­nav so­nun­da ise öğ­ren­ci­le­re an­ket uy­gu­lan­dı. An­ket­te öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­rin açık uç­lu sı­nav sis­te­mi­ne na­sıl yak­laş­tık­la­rı so­rul­du. Sı­na­vın de­ğer­len­dir­me­si bil­gi­sa­yar­la de­ğil, se­çi­le­cek öğ­ret­men­ler­den oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon­ca ya­pı­la­cak. Bu du­rum ise ve­li­ler­de, ‘ü­ni­ver­si­te­ye tor­pil­le gi­ri­le­ce­k’ en­di­şe­si ya­rat­tı.

9 ay­dır üzerinde çalışılıyormuş

ÖSY­M’­den ye­ni sı­nav yön­te­miy­le il­gi­li ola­rak şu açık­la­ma ya­pıl­dı: “Bil­gi­nin kar­şı­lı­ğı­nı ver­me­yi, hak ve ada­let öl­çü­sün­de sı­nav yap­ma­yı ga­ye edi­nen ku­ru­mu­muz­da baş­la­yan de­ği­şim sü­re­ci sü­rü­yor. Pro­je 9 ay ön­ce baş­la­tıl­dı. Açık uç­lu so­ru­lar­la şans fak­tö­rü­nün or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, ada­yın mu­ha­ke­me gü­cü­nün or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. ÖSYM, mo­dern ölç­me ve seç­me mer­kez­le­ri ara­sın­da yer al­mak için önem­li bir adım da­ha at­mış­tır.”

Sözcü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.