Tübitak'tan 'Montaj' Raporunun Nasıl Alındığı Ortaya Çıktı!
MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri, 17 ve 25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­la­rın­dan ar­dın­dan Bi­lim Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı ile bağ­lı
kuruluşlar­da­ki gö­rev­den al­ma­la­rın akı­be­ti­ni sor­du. Ye­ni­çe­ri­'ye ya­nıt Bi­lim Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Fik­ri Işı­k'­tan gel­di. Ba­kan Işık, TÜBİTAK'­ta 17 Ara­lık 2013'den bu­gü­ne üst dü­zey yö­ne­ti­ci kad­ro­la­rı­na ve­ka­le­ten ata­nan 39 per­so­ne­lin ve­ka­let gö­rev­le­ri­nin kal­dı­rıl­dı­ğı­nı, 27 per­so­ne­lin ise ni­te­lik­le­ri­ne ve ka­ri­yer­le­ri­ne da­ha uy­gun alan­lar­da gö­rev­len­di­ril­me­le­rin­den do­la­yı gö­rev­le­rin­den alın­dık­la­rı­nı açık­la­dı.

62 YENİ YÖNETİCİ

12'si ve­ka­le­ten ol­mak üze­re 62 per­so­ne­lin ku­rum için­de mes­le­ki bil­gi ve bi­ri­kim­le­ri de dik­ka­te alı­na­rak yö­ne­ti­ci­lik
gö­re­vi­ne atan­dı­ğı­nı be­lir­ten Işık, 113 per­so­ne­lin de mes­le­ki ka­ri­yer­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ge­rek­li ko­şul­la­rı sağ­la­ya­rak bir üst un­va­na yükseltildiğini söy­le­di.

230 Kİ­Şİ­NİN İŞİ­NE SON

Ba­kan Işık, TÜ­Bİ­TA­K'­ta işin ve iş­ye­ri­nin ge­rek­li­lik­le­rin­den do­la­yı 160'ı de­ne­me sü­re­si için­de ol­mak üze­re 230 per­so­ne­lin iş ak­di­nin feshedildiği­ni ifa­de et­ti. Ku­ru­ma, ba­kan­lık­lar, üni­ver­si­te­ler ile di­ğer ka­mu ku­ru­luş­la­rın­dan ge­çi­ci gö­rev­len­di­ri­len 30 per­so­ne­lin de görevlendirme­le­ri­nin so­na er­di­ril­di­ği tes­pit edil­di. Işık, "13 per­so­ne­lin be­lir­li sü­re­li iş söz­leş­me­si­nin ye­ni­len­me­me­si ne­de­niy­le iş ile ili­şi­ği kesilmiş­ti­r" de­di. TÜ­Bİ­TA­K'­ta 2'si ken­di is­te­ğiy­le 59 per­so­ne­lin işin ve iş­ye­ri­nin ge­rek­li­lik­le­ri göz önü­ne alı­na­rak ku­rum içi ta­yin edil­di­ği­ni belirten Işık, 17 Ara­lı­k'­tan bu­gü­ne ka­dar 96 per­so­ne­lin is­ti­fa, 12 per­so­ne­lin as­ker­lik ve 2 per­so­ne­lin ev­li­lik ne­de­niy­le ol­mak üze­re 110 ça­lı­şa­nın kurum­dan ay­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.

59 DAVA AÇILDI

Fikri Işık, görevden almalardan dolayı TÜBİTAK aleyhine 59 dava açıldığını söyledi. Bu davalardan 4'ünün görevsizlikten reddedildiğini, 19'unun ise derdest durumda olduğunu açıkladı. Işık, "Bu davalarla ilgili olarak şimdiye kadar TÜBİTAK'ın ödemek
zorunda kaldığı tazminat bulunmamaktadır" dedi.
 
bugün
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.