Koskoca Mahalleyi TÜRGEV’e Verdiler

Emlakçılar 102 dönümlük bu mahalleye en az 750 milyon dolar değer biçiyor.

An­ka­ra­’nın tam mer­ke­zi ko­nu­mun­da­ki Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’y­le il­gi­li tar­tış­ma­lar din­mek bil­mi­yor… Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de as­ker ve üst dü­zey bü­rok­rat­lar için ku­rul­du­ğun­dan do­la­yı ‘Dev­let Ma­hal­le­si­’ ola­rak da bi­li­nen Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si için ye­ni bir id­di­a or­ta­ya atıl­dı. Ma­hal­le sa­kin­le­ri için geç­ti­ği­miz gün­ler­de ‘tah­li­ye­’ ka­ra­rı çı­ka­rıl­mış­tı. An­cak mah­ke­me­den bo­şalt­ma için yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı alın­dı­ğı için tah­li­ye bir sü­re­li­ği­ne er­te­len­miş­ti.

PROJE YARIŞMASI SÖZÜ TUTULMADI

Sözcü'nün haberine göre, Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’nin rant uğ­ru­na fe­da edi­le­ce­ği ko­nu­şu­lur­ken, Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be­si­’n­den çar­pı­cı bir id­di­a da­ha gel­di. Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan AVM ya­pıl­ma­ya­ca­ğı, yı­kıl­ma­ya­ca­ğı, res­to­re edi­le­rek şeh­re ka­zan­dı­rı­la­ca­ğı söy­le­ne­rek bir pro­je ya­rış­ma­sı baş­la­tı­la­ca­ğı du­yu­ru­lan Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’nin Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın da yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu va­kıf olan TÜR­GE­V’­e ve­ril­di­ği ile­ri sü­rül­dü. Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’y­le il­gi­li da­va­la­rın de­vam et­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be Baş­ka­nı Tez­can Ka­ra­kuş Can­dan şöy­le ko­nuş­tu:

“DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYİZ”

“Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’nin TÜR­GEV­’e ve­ril­di­ği­ne da­ir söy­len­ti­ler var. Da­va­la­rı­mız de­vam edi­yor, kim­se­ye da­va­la­rı­mız­dan vaz­ge­çe­riz de­me­dik. İyi bir şey ya­pı­lı­yor­sa,’bir­lik­te eli­mi­zi ta­şın al­tı­na ko­ya­rız’ de­dik. Söz ver­dik, sö­zü­mü­zün ar­ka­sın­da­yız. An­cak yan­lış bir şey ya­pı­yor­sa­nız, Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be­si yan­lı­şa yan­lış der ge­re­ği­ni ya­par. Kim­se­ye di­ye­ti­miz yok. Ka­mu ya­ra­rı­na bir mü­ca­de­le ve­ri­yo­ruz.”

Dava süreci, Saraçoğlu Mahallesi’nin, Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilmesiyle başlamıştı. Hukuki mücadele sürüyor.

Boşaltın talimatı kapılara asılmıştı

2-692.jpg

Ankara’da Başbakanlık binasının hemen arkasında yer alan mahallede oturan bürokratlara, “Lojmanları boşaltın” tebligatı bu ayın başında gönderildi. Sözcü, kapılara asılan tebligatı 2 Mart’ta böyle duyurdu…

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.