Hesap şaştı memur ve emekli zarar etti

Enflasyonun yüzde 5,3’te kalacağı hesabıyla memura yapılan net 124 liralık seyyanen zam tamamen eridi. En düşük memurun bile zararı 55 lira oldu.  Hü­kü­met yıl so­nu enf­las­yon tah­mi­ni­ni yüz­de 9,4 ola­rak re­vi­ze et­ti, me­mu­run bü­yük zam kay­bı or­ta­ya çık­tı. Enf­las­yon­da­ki bü­yük sap­ma­ya kar­şın me­mu­ra bu yıl fark ve­ril­me­ye­ce­ği için me­mur ma­aş­la­rı enf­las­yon kar­şı­sın­da 55 li­ra ila 600 li­ra ara­sın­da eri­ye­cek.Maa­şı 1350 li­ra­nın üze­rin­de olan tüm me­mur­lar­la ay­lı­ğı 1550 li­ra­yı aşan tüm me­mur emek­li­le­ri enf­las­yon kar­şı­sın­da za­ra­ra uğ­ra­ya­cak.

Enf­las­yon far­kı yok


Hü­kü­met Me­mur-Se­n’­le im­za­la­dı­ğı top­lu söz­leş­mey­le 2014 yı­lın­da me­mu­ra yüz­de­lik zam ye­ri­ne sey­ya­nen zam ver­me ko­nu­sun­da mu­ta­ba­ka­ta var­dı. Üze­rin­de an­la­şı­lan top­lu söz­leş­mey­le me­mur ma­aş­la­rı­na sey­ya­nen brüt 175 li­ra, net 124 li­ra; me­mur emek­li­le­ri­ne de yi­ne brüt 175 li­ra net 146 li­ra zam ya­pıl­dı. Uz­la­şı­lan me­tin­de bu yıl me­mur ve me­mur emek­li­le­ri­ne enf­las­yon far­kı ve­ril­me­ye­ce­ği de hük­me bağ­lan­dı. Me­mur zam­mın­da sa­de­ce öğ­ret­men­ler için top­lam­da 150 li­ra ila­ve zam da ön­gö­rül­dü.

En kö­tü­den de kö­tü

Bugün Gazetesinin haberine göre, Pa­zar­lık gö­rüş­me­le­rin­de en kö­tü se­nar­yo­da da­hi me­mu­ra yüz­de 3 ar­tı 3 zam ve­ri­le­ce­ği, enf­las­yon far­kı­nın de­vam et­me­siy­le de me­mu­run enf­las­yo­na ez­di­ril­me­ye­ce­ği bek­le­ni­yor­du. An­cak ‘dü­şük me­mu­ra yük­sek za­m’ an­la­yı­şı be­nim­se­ne­rek sey­ya­nen zam­da ka­rar kı­lın­dı, enf­las­yon far­kı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ise me­mu­ra bü­yük gol ol­du.  Me­mur-Sen, enf­las­yon fark­sız sey­ya­nen zam an­laş­ma­sı­nı sa­vu­nur­ken, enf­las­yon tah­mi­ni­nin tu­ta­ca­ğı var­sa­yı­mıy­la, me­mur­la­rın bü­yük bö­lü­mü­nün enf­las­yo­nun üze­rin­de zam al­dı­ğı­nı açık­la­dı.

Me­mur-Sen sa­vun­du

An­cak Hü­kü­met, Or­ta Va­de­li Prog­ra­m’­da (OVP) yüz­de 5,3’lük tah­mi­nin tut­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­yıp ye­ni tah­mi­ni yüz­de 9,4’e re­vi­ze et­ti. Enf­las­yon­da­ki bu re­viz­yon, me­mur­lar­la il­gi­li tüm he­sap­la­rı alt üst et­ti.

Polis 137 lira kaybetti

Ka­mu­da hiz­met­li kad­ro­sun­da ça­lı­şan bir me­mu­run 1904 li­ra olan ma­aşı­na Ocak 2014’te 124 li­ra net zam ya­pıl­dı, ma­aş 2 bin 28 li­ra­ya çık­tı.
Enf­las­yo­nun tah­min edil­di­ği gi­bi yıl so­nun­da yüz­de 9,4 ol­ma­sı ha­lin­de bu me­mu­run maa­şı enf­las­yon kar­şı­sın­da 55 li­ra eri­miş ola­cak. Enf­las­yon far­kı kal­dı­rıl­ma­mış ol­say­dı, bu me­mur yı­lı 2 bin 28 li­ray­la de­ğil 2 bin 83 li­ray­la ka­pat­mış ola­cak­tı. Ma­aş eri­me­si po­lis­te 137 li­ra, va­iz­de 125 li­ra, müs­te­şar­da 599 li­ra ola­cak.

1550 lira sınır oldu

Seyyanen zam emeklilere net 146 lira olarak yansıdığı için emeklilerde erime daha az olacak. Hesaplamalara göre, aylığı 1550 liranın altında olan emekliler yüksek enflasyona rağmen kayba uğramayacak. Ancak 1550 liranın üzerinde aylık alan emeklilerin tümünün maaşı eriyecek.

BUGÜN GAZETESİ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.